http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW

KARTA INFORMACYJNA NR 5
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
pok. nr 127 tel. (46) 834-59-75
ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW
Zbieranie lub transport odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1,
art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4 ustawy o odpadach.
Podstawa prawna:
- art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185,
poz. 1243, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, który powinien
zawierać dane określone w art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach.
2. W wypadku magazynowania odpadów do wniosku należy dołączyć tytuł prawny posiadacza
odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Opłata skarbowa:
Od zezwolenia - 616,- zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -
Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Uwagi !
1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania
odpadów, natomiast zezwolenie na transport odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce
siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.
2. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zbieranie odpadów komunalnych,
wytwarzanych na terenie nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością. Uzyskanie zezwolenia
nie dotyczy również wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera
wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.
3. Dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, przedmiotową decyzję wydaje marszałek województwa.
4. Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, przedmiotową decyzję wydaje regionalny
dyrektor ochrony środowiska.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 5 zezwolenie na zbieranie lub transport.pdf (339.9KB)
Dokumentwzór wniosku o zezwolenie na zbieranie lub transport KI5.doc (51KB)
Ilość odwiedzin7323
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:17
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...