http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
plan pracy Rady Powiatu w Skierniewicach na 2012 rok
 

plan pracy Rady Powiatu w Skierniewicach
na 2011 rok

 

Załącznik  do uchwały Nr III/20/10  Rady Powiatu w Skierniewicach  z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

PLAN PRACY RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH NA ROK 2011

 

Termin posiedzenia

 

Tematyka

Osoby odpowiedzialne

za przygotowanie materiałów

Styczeń

1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Skierniewicach za  grudzień 2010 roku.

2. Informacja o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2010 rok.

3. Uchwalenie budżetu powiatu na 2011 rok

1. Przewodnicząca Rady

2. Rada Powiatu, Starosta

 

3. Rada Powiatu

Luty

  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Skierniewickiego za 2010 rok.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Skierniewickiego za 2010 rok.

6. Szkolenie dla Radnych nt........

4.Komendant PSP

 

 

5. Komendant Policji

 

6. Radni

Marzec

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010 rok

 

7. Kierownik PCPR, Przewodniczący ZOON

 

Kwiecień

8. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
na obszarze Powiatu w 2010 roku.

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego za 2010 rok

10. Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach za 2010 rok.

 

8. Powiatowy Lekarz Weterynarii

9. Zarząd Powiatu

 

10. Prezes PZW

 

Maj

11. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2010 roku.

11. Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

Czerwiec

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium dla Zarządu.

13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach za 2010 rok.

14.Informacja z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 2010 rok.

 

12. Zarząd Powiatu, Komisja Rewizyjna, Rada

13. Powiatowy Inspektor

14. Dyrektor PPPP

Wrzesień

15. Informacje na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

16. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

15. Dyrektorzy szkół, OKS

16. Dyrektor Biblioteki

Październik

17.Informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu
za 2010 rok.

18.Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu za 2010 rok.

19. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych i Kierowników jednostek podległych.

17. Kierownik WIOŚ

 

18. Powiatowy Inspektor

 

19. Przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta

Listopad

20. Informacje o działalności Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

21. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

20. Dyrektor Muzeum

21. Dyrektor PUP

Grudzień

22. Informacja Zarządu o przebiegu realizacji inwestycji w 2011 roku.

23. Sprawozdanie z pracy Rady za 2011 rok

24. Opracowanie planu pracy Rady na 2012 rok

22. Zarząd Powiatu

23. Rada Powiatu

24. Rada Powiatu

  • Inne posiedzenia

 

Ilość odwiedzin2594
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-01-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-01-10 12:57
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...