http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

Pytanie:

 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Zamawiający wymaga, aby nowe okna posiadały współczynnik przenikania ciepła U=1,3 - przy jednoczesnym zastosowaniu szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K.

Informujemy, iż dla okien z w/w szybą współczynnik U dla okna wynosi 1,4 W/m2K.

Ponadto w dalszej części dokumentacji przetargowej - w Opisie Technicznym istnieje zapis, iż minimalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić U = 1,1W/m2K.

W/w współczynnik niemożliwy jest do osiągnięcia przy jednoczesnym zastosowaniu szyb zespolonych o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K .

Aby wymagany współczynnik przenikania ciepła był osiągnięty należy w nowych oknach zastosować szybę dwukomorową, co wpływa na znaczne pogrubienie i poszerzenie ramiaków okiennych.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ustosunkowanie się do powyższych kwestii.

 

 

Odpowiedź:

 

Należy przyjąć szybę zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U = 1,0-1,1 W/m2K przy współczynniku U = 1,4 W/m2K dla całego okna.

W związku z powyższym sprostowaniem Zamawiający dokona zmiany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Opisie Technicznym.

 

 

Pytanie:

 

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?

 

Odpowiedź:

 

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Pytanie:

 

Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane okna. Czy Zamawiający dopuszcza sosnę łączoną na mikrowczepy?

 

Odpowiedź:

 

Nowe okna mają być wykonane z drewna sosnowego. Nie dopuszcza się połączeń na mikrowczepy.

 

Pytanie:

 

Proszę o wskazanie rodzajów szprosów jakie mają być zastosowane w oknach.

 

Odpowiedź:

 

W oknach mają być zastosowane szprosy nakładane obustronne, niewklejane, wg pomiarów okien już wymienionych w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz wg zapisów w specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym.

 

Pytanie:

 

Z jakiego drewna mają być parapety wewnętrzne?

 

Odpowiedź:

 

Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna sosnowego lub innego o trwałej strukturze, stabilne, nieulegające wypaczeniu podczas użytkowania.

 

Zapisy w specyfikacji technicznej i projekcie są jednoznaczne. Wykonawca, oferent ma obowiązek wykonania pomiarów własnych na podstawie stolarki okiennej już wbudowanej oraz na podstawie projektu i specyfikacji technicznej. Okna muszą być identyczne w każdym detalu z oknami już wbudowanymi. Jakiekolwiek odstępstwa nie wchodzą w grę. Oględziny
i pomiary wyjaśnią wszelkie wątpliwości w zakresie zadanych pytań.

 

 

Ilość odwiedzin722
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-09-15 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-09-15 14:14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...