http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.8.2015.KM

 

 

Skierniewice, dnia 01.10.2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wymianę okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach - etap II,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

„OKNA-KOŁODZIEJCZYK"

Janusz Kołodziejczyk

os. Mastalerze 33F

34-451 Tylmanowa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu czterech  wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.

Cena brutto oferty: 77.557,66 zł brutto - 90 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy - 10 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto 90%

Ilość punktów

Okres gwarancji 10%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

MAISON POLSKA
Jarosław Kozłowski

Dąbrowa 69, 63-708 Rozdrażew

 

 

103.867,35 zł

 

67,20 pkt

 

36 miesięcy

 

6 pkt

 

 

 

73,20 pkt

 

 

2

 

 

 

„OKNA-KOŁODZIEJCZYK"

Janusz Kołodziejczyk

os. Mastalerze 33F

34-451 Tylmanowa

 

 

77.557,66 zł

 

90,00 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

3

 

HANDEL PRODUKCJA

USŁUGI STOLARSKIE

„GRAB" Zenon Grabowski

Słotwiny 123A, 24-310 Karczmiska

 

 

118.811,85 zł

 

58,75 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

68,75 pkt

 

4

 

„Mazur Kolor" Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

 

 

119.920,33 zł

 

58,21 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

68,21 pkt

 

5

 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA

Karol Księżarek

ul. Chroboczka 14
96-100 Skierniewice

 

 

203.440,00 zł

 

34,31 pkt

 

66 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

44,31 pkt

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

STAROSTA

 

  Mirosław Belina

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin824
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-10-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-10-01 15:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...