http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Znak RW.272.9.2015.KM

 

Skierniewice, dnia 21.10.2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Skierniewicach unieważnia przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016, na:

 

- Zadanie nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,633 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz.

 

Na w/w zadanie została złożona 1 oferta przez firmę: JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 947,10 zł brutto, wiek nośnika - 24 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 183 godz. pracy sprzętem 170.957,70 zł brutto.

 

- Zadanie nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,094 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 142 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 149 godz.

 

Na w/w zadanie została złożona 1 oferta przez firmę: PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 1000 zł brutto, wiek nośnika - 16 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 149 godz. pracy sprzętem 149.000,24 zł brutto.

 

- Zadanie nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 154 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 161 godz.

 

Na w/w zadanie została złożona 1 oferta przez firmę: PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 1000 zł brutto, wiek nośnika - 16 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 161 godz. pracy sprzętem 161.001,40 zł brutto.

 

- Zadanie nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,866 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 83 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy):

ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 87 godz.

 

Na w/w zadanie zostały złożone dwie oferty przez firmy:

1. P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 477,90 zł brutto, wiek nośnika - 26 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 87 godz. pracy sprzętem 41.577,30 zł brutto.

2. JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 947,10 zł brutto, wiek nośnika - 23 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 87 godz. pracy sprzętem 81.216,90 zł brutto.

- Zadanie nr 5 ww. zamówienia tj.: Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 82 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 86 godz.,

 

Na w/w zadanie zostały złożone 2 oferty przez firmy:

1. MAREK DZIUDA Drzewce 126, 96-127 Lipce Reymontowskie. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 328,41 zł brutto, wiek nośnika - 13 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 86 godz. pracy sprzętem 28.243 zł brutto.

2. JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 947,10 zł brutto, wiek nośnika - 15 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 86 godz. pracy sprzętem 80.269,80 zł brutto.

 

- Zadanie nr 6 ww. zamówienia tj.: Gmina Godzianów 15,038 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 67 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej).

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 70 godz.

Na w/w zadanie zostały złożone dwie oferty przez firmy:

1. P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 693,00 zł brutto, wiek nośnika - 28 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 70 godz. pracy sprzętem 48.510,00 zł brutto.

2. JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 947,10 zł brutto, wiek nośnika - 23 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 70 godz. pracy sprzętem 65.411,40 zł brutto.

 

- Zadanie nr 7 ww. zamówienia tj.: Gmina Maków 40,583 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 179 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 188 godz.

 

Na w/w zadanie została złożona 1 oferta przez firmę: JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 947,10 zł brutto, wiek nośnika - 23 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 188 godz. pracy sprzętem 175.398 zł brutto.

 

- Zadanie nr 8 ww. zamówienia tj.: Gmina Skierniewice 27,150 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 120 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 126 godz.

 

Na w/w zadanie została złożona 1 oferta przez firmę: PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 1000 zł brutto, wiek nośnika - 16 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 126 godz. pracy sprzętem 126.000,60 zł brutto.

 

- Zadanie nr 9 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 175 godz.

 

Na w/w zadanie została złożona 1 oferta przez firmę: P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 364,00 zł brutto, wiek nośnika - 14 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 175 godz. pracy sprzętem 63.700,00 zł brutto.

 

- Zadanie nr 10 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

 

Na w/w zadanie zostały złożone dwie oferty przez firmy:

1 PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 500,00 zł brutto, wiek nośnika - 21 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 65.000,00 zł brutto.

2. JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 541,20 zł brutto, wiek nośnika - 27 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 70 godz. pracy sprzętem 70.356 zł brutto.

 

- Zadanie nr 11 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

 

Na w/w zadanie zostały złożone dwie oferty przez firmy:

1. P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 297,00 zł brutto, wiek nośnika - 33 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 38.610,00 zł brutto.

2. JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 541,20 zł brutto, wiek nośnika - 15 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 70 godz. pracy sprzętem 70.356 zł brutto.

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający - Zarząd Powiatu w Skierniewicach zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - bezpośrednio przez otwarciem ofert w dniu 19.10.2015 r. podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 500.000 zł brutto. Po zliczeniu najkorzystniejszych ofert na wszystkie ww. zadania wychodzi kwota 1.067.998,24 zł brutto. W związku z tym, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016.

 

 

 

 

    STAROSTA

 

 Mirosław Belina

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin937
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-10-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-10-21 15:36
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...