http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.11.2015.KM                                                                    Skierniewice, dnia 02.11.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1. Gmina Bolimów 39,633 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ww. ofercie wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała 70,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
811,80 zł brutto - 70,00 pkt, wiek nośnika - 24 lata - 0 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 183 godz. pracy sprzętem 148.559,40 zł brutto.

 

Zadania nr 2. Gmina Kowiesy 32,094 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 142 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 149 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ww. ofercie wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała 80,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
651,90 zł brutto - 70,00 pkt, wiek nośnika - 16 lat - 10 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 149 godz. pracy sprzętem 97.133,10 zł brutto.

 

Zadania nr 3. Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 154 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 161 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ww. ofercie wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała 80,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
651,90 zł brutto - 70,00 pkt, wiek nośnika - 16 lat - 10 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 161 godz. pracy sprzętem 104.955,90 zł brutto.

 

Zadania nr 4. Gmina Słupia 18,866 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 83 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 87 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 80,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
487,00 zł brutto, wiek nośnika - 16 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 87 godz. pracy sprzętem 42.369,00 zł brutto.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

70%

Ilość punktów

Wiek nośnika

30%

Ilość punktów

Punktacja łączna

 

 

4

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

 

762,60 zł

 

44,70 pkt

 

23 lata

 

0 pkt

 

 

 

44,70 pkt

 

 

5

 

 

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek

 

487,00 zł

 

70,00 pkt

 

16 lat

 

10 pkt

 

 

 

80,00 pkt

 

Zadania nr 5. Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 82 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 86 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

MAREK DZIUDA

Drzewce 126        

96-127 Lipce Reymontowskie

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 90,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
362,85 zł brutto, wiek nośnika - 13 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 86 godz. pracy sprzętem 31.205,10 zł brutto.

 

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

70%

Ilość punktów

Wiek nośnika

30%

Ilość punktów

Punktacja łączna

 

 

2

 

 

MAREK DZIUDA

Drzewce 126

96-127 Lipce Reymontowskie

 

 

362,85 zł

 

70,00 pkt

 

13 lat

 

20 pkt

 

 

 

90,00 pkt

 

 

4

 

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

811,80 zł

 

31,29 pkt

 

15 lat

 

20 pkt

 

 

 

51,29 pkt

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Gmina Godzianów 15,038 km,

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 67 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 70 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

MAREK DZIUDA

Drzewce 126        

96-127 Lipce Reymontowskie

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 86,84 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
492,00 zł brutto, wiek nośnika - 14 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 70 godz. pracy sprzętem 34.440,00 zł brutto.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

70%

Ilość punktów

Wiek nośnika

30%

Ilość punktów

Punktacja łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„ROADBUD"

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47

96-100 Skierniewice

 

469,80 zł

 

70,00 pkt

 

20 lat

 

10 pkt

 

 

 

80,00 pkt

 

 

2

 

 

 

MAREK DZIUDA

Drzewce 126

96-127 Lipce Reymontowskie

 

492,00 zł

 

66,84 pkt

 

14 lat

 

20 pkt

 

 

 

86,84 pkt

 

4

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

 

762,60 zł

 

43,12 pkt

 

23 lata

 

0 pkt

 

 

 

43,12 pkt

 

 

5

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek

 

 

587,00 zł

 

56,02 pkt

 

28 lat

 

0 pkt

 

 

 

56,02 pkt

 

Zadania nr 7 Gmina Maków 40,583 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 179 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 188 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„ROADBUD"

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 90,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
469,80 zł brutto, wiek nośnika - 12 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 188 godz. pracy sprzętem 88.322,40 zł brutto.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

70%

Ilość punktów

Wiek nośnika

30%

Ilość punktów

Punktacja łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„ROADBUD"

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47

96-100 Skierniewice

 

 

469,80 zł

 

70,00 pkt

 

12 lat

 

20 pkt

 

 

 

90,00 pkt

 

 

4

 

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

762,60 zł

 

43,12 pkt

 

23 lata

 

0 pkt

 

 

 

43,12 pkt

 

Zadania nr 8. Gmina Skierniewice 27,150 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 120 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 126 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„ROADBUD"

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 90,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
469,80 zł brutto, wiek nośnika - 15 lat. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 126 godz. pracy sprzętem 59.194,80 zł brutto.

 

 

 

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

70%

Ilość punktów

Wiek nośnika

30%

Ilość punktów

Punktacja łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„ROADBUD"

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47

96-100 Skierniewice

 

 

469,80 zł

 

70,00 pkt

 

15 lat

 

20 pkt

 

 

 

90,00 pkt

 

 

3

 

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

651,90 zł

 

50,45 pkt

 

19 lat

 

10 pkt

 

 

 

60,45 pkt

 

Zadania nr 9. Gmina Głuchów 37,730 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 175 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ww. ofercie wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała 90,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
397,00 zł brutto - 70,00 pkt, wiek nośnika - 14 lat - 20 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 175 godz. pracy sprzętem 69.475,00 zł brutto.

 

Zadania nr 10. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ww. ofercie wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała 70,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
369,00 zł brutto - 70,00 pkt, wiek nośnika - 21 lat - 0 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 47.970,00 zł brutto.

 

Zadania nr 11 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 70% oraz wiek nośnika 30%. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 70,00 pkt. Cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem -
296,00 zł brutto, wiek nośnika - 33 lata. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 38.480,00 zł brutto.

Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

70%

Ilość punktów

Wiek nośnika

30%

Ilość punktów

Punktacja łączna

 

 

4

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

420,66 zł

 

49,25 pkt

 

15 lat

 

20 pkt

 

 

 

69,25 pkt

 

 

5

 

 

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek

 

 

296,00 zł

 

70,00 pkt

 

33 lata

 

0 pkt

 

 

 

70,00 pkt

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

d) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

e) Umowa w sprawie zamówienia publicznego na ww. zadania zostanie zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcami:

- Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROADBUD" ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47, 96-100 Skierniewice - na zadania nr 7 i 8,

- MAREK DZIUDA Drzewce 126, 96-127 Lipce Reymontowskie - na zadania nr 5 i 6,

- PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn - na zadania nr 2, 3 i 10,

- JKM MIREX Sp. z o.o. ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice - na zadanie nr 1,

- P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6 97-226 Żelechlinek - na zadania nr 4, 9 i 11.

 

 

 

                                                                                                                        STAROSTA

 

                                                                                                                      Mirosław Belina

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin827
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-11-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-11-02 13:57
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...