http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.12.2015.KM

 

Skierniewice, dnia 12.11.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wymianę okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach - etap III,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Fabryka Okien i Drzwi

BAS Sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1

20-474 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10%.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.

Cena brutto oferty: 110.692,67 zł brutto - 90 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy - 10 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto 90%

Ilość punktów

Okres gwarancji 10%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

Fabryka Okien i Drzwi

BAS Sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1

20-474 Lublin

 

 

110.692,67 zł

 

90,00 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

 

2

 

 

 

„OKNA-KOŁODZIEJCZYK"

Janusz Kołodziejczyk

os. Mastalerze 33F

34-451 Tylmanowa

 

 

124.679,75 zł

 

79,90 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

89,90 pkt

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

STAROSTA

 Mirosław Belina

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Ilość odwiedzin638
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-11-12 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-11-12 15:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...