http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.14.2015.KM

 

 

 

 

Skierniewice, dnia 11.12.2015 r.

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę planowanej ilości paliwa napędowego w 2016 r.,

 

 

 

       za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 85% oraz odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) - 15 %.

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Cena brutto oferty - 190.315,00 brutto - 85 pkt, odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) 0,85 km - 15 pkt.

 

 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

                                                                                                            STAROSTA

 

                                                                                                          Mirosław Belina

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin648
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-12-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-12-11 12:03
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...