http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Pytania i odpowiedzi

 

Pytanie:

„Protokolarne ustalenie punktów granicznych granic obrębów, gminy i powiatu" - wg. jakiego wzoru należy sporządzić protokoły graniczne, kogo będzie dotyczyło zawiadomienie stron zainteresowanych (właściciele przyległych działek)?

Odpowiedź:

Wzór protokołu granicznego - załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa zdnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zawiadomić należy wszystkich właścicieli i władających działek przyległych do ustalanej granicy.

Pytanie:

Ile działek ewidencyjnych przylega do granic, które będą podlegały ustaleniu?

Odpowiedź:

W przypadku ustalenia granicy rzeki szacuje się, że będzie to ok. 960 działek.

Ustalenie granic obrębów, gminy, powiatu - ok. 1200 działek.

 

Pytanie:

Ile punktów granicznych będzie wymagało trwałej stabilizacji na gruncie?

 

Odpowiedź:

Szacuje się, że będzie to ok. 400 punktów granicznych.

 

Pytanie:

Czy pomiarowi będą podlegały tylko budynki wymienione w punkcie 4.1 Warunków Technicznych?

 

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Czy zamawiający nie przewiduje żadnych innych prac w zakresie budynków oprócz pomiaru wymienionych budynków?

 

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w punkcie 4.1. Warunków Technicznych: „Wszystkie stwierdzone zmiany danych ewidencyjnych dotyczących mierzonych budynków wykazać w bazach EGiB". Należy, zatem wykonać stosowne wykazy zmian.

 

Pytanie:

Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów - dla jakiej powierzchni bądź liczby działek Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów?

 

Odpowiedź:

W ramach prac modernizacji EGiB etap I (operat nr ewid. P.1015.2013.186) Wykonawca oszacował, że zmiany mogą dotyczyć ok. 2100 działek.

 

 

 

 

Pytanie:

 

Czy istnieje możliwość pobrania materiałów w obu wersjach tzn. papierowej i elektronicznej?

Odpowiedź:

 

Udostępnianie materiałów opisane zostało szczegółowo w punkcie 3.2 Warunków Technicznych.

 

Pytanie:

 

Ile szacunkowo będzie operatów do przeanalizowania?

Odpowiedź:

 

W zasobie znajduje się ok. 1100 operatów prawnych dotyczących działek z terenu gminy Maków.

 

Pytanie:

 

Czy w ramach modernizacji przy ustalaniu granic obrębu i linii brzegowych należy zawiadomić wszystkich właścicieli przyległych gruntów, czy tylko tych gdzie są usytuowane linie graniczne i linie brzegowe?

 

Odpowiedź:

 

Pytanie wydaje się niezrozumiałe. Należy zawiadomić wszystkich właścicieli
i współwłaścicieli działek, które leżą przy granicy obrębu lub przy granicy rzeki.

 

 

Ilość odwiedzin744
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2016-01-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2016-01-28 15:43
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...