http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.1.2016.KM

 

Skierniewice, dnia 08.02.2016 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie - etap II,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez:

 

Zakład Usług Geodezyjnych s.c.

Jan i Tomasz Poradzińscy

ul. Nowomiejska 2/39

16-400 Suwałki

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10 %.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100 pkt.

 

2.    Złożone oferty w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Geo - Metr s.c.
Dariusz Mamica, Leszek Sroczyński

Plac Konstytucji 3 Maja 9

26-670 Pionki

 

 

297.660,00 zł

 

58,95 pkt

 

40 miesięcy

 

6,67pkt

 

 

 

65,62 pkt

 

 

2

 

 

 

ABM Group Sp. z o.o.

Al. Solidarności 75 lok. 9

00-090 Warszawa

 

244.770,00 zł

 

- pkt

 

60 miesięcy

 

- pkt

 

Oferta odrzucona

 

 

 

3

 

 

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK Rzeszów S.A.

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

 

 

224.444,25 zł

 

- pkt

 

60 miesięcy

 

- pkt

 

Oferta odrzucona

 

 

4

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C.

M. Brzostowski J. Nowacki

ul. Poznańska 121, 18-400 Łomża

 

 

 

267.894,00 zł

 

65,49 pkt

 

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

75,49 pkt

 

 

5

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Geodezyjno Kartograficzne

w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Grzegórzecka 10

31-530 Kraków

 

 

 

279.948,00

 

62,67 pkt

 

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

72,67 pkt

 

6

 

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

 

 

489.540,00 zł

 

35,84 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

45,84 pkt

 

7

 

 

Zakład Usług Geodezyjnych s.c.

Jan i Tomasz Poradzińscy

ul. Nowomiejska 2/39

16-400 Suwałki

 

 

194.955,00 zł

 

90 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

100 pkt

 

8

 

OPEGIEKA Spółka z o.o.

                 Al. Tysiąclecia 11

                 82-300 Elbląg

 

 

217.710,00 zł

 

80,59 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

90,59 pkt

 

9

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Geodezyjno-Kartograficzne
Spółka z o.o.

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

 

 

167.895,00 zł

 

- pkt

 

60 miesięcy

 

- pkt

 

Oferta odrzucona

 

10

 

 

InterTIM Sp. z o.o.

ul. Noniewicza 85B/IV

16-400 Suwałki

 

 

540.970,59 zł

 

32,43 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

42,43 pkt

 

11

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Geodezyjno-Kartograficzne

w Lublinie Sp. z o.o.

ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin

 

 

368.877,00 zł

 

47,56 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

57,56 pkt

 

12

 

Przedsiębiorstwo

Usługowo-Handlowe GEOINWEST

Andrzej Gajewski, Bogdan Liba, Justyna Magdziarz

ul. Reymonta 23,96-100 Skierniewice

 

 

319.185,00 zł

 

54,97 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

64,97 pkt

 

3.     Odrzucono 3 oferty.

3.1. Na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez ABM Group Sp. z o.o. Al. Solidarności 75 lok. 9, 00-090 Warszawa, ponieważ w ocenie zamawiającego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Wykonawca złożył w postępowaniu ofertę na kwotę brutto 244.770,00 złotych. Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w przedmiotowym postępowaniu na kwotę brutto: 398.639,91 złotych. Z uwagi na to, że cena złożonej oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia, zamawiający powziął uzasadnioną wątpliwość co do realności ceny i tym samym możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę, który ją zaproponował.

W związku z tym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające tę kwestię w trybie art. 90 ustawy Pzp.

Wykonawca, wezwany do złożenia w tym zakresie wyjaśnień w dniu 02.02.2016r., nie złożył ich w wyznaczonym terminie czyli do 05.02.2016 r. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy.

 

3.2. Na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, ponieważ w ocenie zamawiającego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co potwierdził wykonawca pismem z dnia 03.02.2016 r.

Wykonawca złożył w postępowaniu ofertę na kwotę brutto 224.444,25 złotych. Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w przedmiotowym postępowaniu na kwotę brutto: 398.639,91 złotych.
Z uwagi na to, że cena złożonej oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia, zamawiający powziął uzasadnioną wątpliwość co do realności ceny i tym samym możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę, który ją zaproponował.

W związku z tym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające tę kwestię w trybie art. 90 ustawy Pzp.

Wykonawca, wezwany do złożenia w tym zakresie wyjaśnień w dniu 02.02.2016 r., potwierdził zasadność wątpliwości zamawiającego w stosunku co do wiarygodności i realności zaoferowanej ceny (pismo wykonawcy z dnia 03.02.2016 r.) i pozwolił tym samym stwierdzić, że jest ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

3.3. Na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 9 złożoną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin ponieważ w ocenie zamawiającego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co potwierdził wykonawca pismem z dnia 04.02.2016 r.

Wykonawca złożył w postępowaniu ofertę na kwotę brutto 167.895,00 złotych. Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w przedmiotowym postępowaniu na kwotę brutto: 398.639,91 złotych.
Z uwagi na to, że cena złożonej oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający powziął uzasadnioną wątpliwość co do realności ceny i tym samym możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę, który ją zaproponował.

W związku z tym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające tę kwestię w trybie art. 90 ustawy Pzp.

Wykonawca, wezwany do złożenia w tym zakresie wyjaśnień w dniu 02.02.2016 r., potwierdził zasadność wątpliwości zamawiającego w stosunku co do wiarygodności i realności zaoferowanej ceny (pismo wykonawcy z dnia 04.02.2016 r.) i pozwolił tym samym stwierdzić, że jest ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

5.  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Ilość odwiedzin788
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-02-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2016-02-08 12:21
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...