http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Znak RW.272.2.2016.KM

 

Skierniewice, dnia 22.04.2016 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1320E relacji: Borysław – Słupia – Krosnowa w miejscowości Winna Góra,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena brutto 95% oraz okres gwarancji 5% po wcześniejszym wezwaniu wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 99,73 pkt.

Cena brutto oferty: 811.967,05 zł brutto – 94,73 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy – 5 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena – kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Okres gwarancji 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

809.702,84 zł

 

95,00 pkt

 

36 miesięcy

 

3 pkt

 

 

 

98,00 pkt

 

 

2

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.

m. Jamno, 99-400 Łowicz

 

 

952.368,20

 

80,77 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

85,77 pkt

 

3

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

811.967,05 zł

 

94,73 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

99,73 pkt

 

4

 

WŁODAN

Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

 

 

 

 

845.727,96 zł

 

90,95 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

 

95,95 pkt

 

5

 

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.

ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź

 

 

869.818,89 zł

 

88,43 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

93,43 pkt

 

6

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

861.350,39 zł

 

89,30 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

94,30 pkt

 

7

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

829.863,66 zł

 

92,69 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

97,69 pkt

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

STAROSTA

  Mirosław Belina

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (446.5KB)
Ilość odwiedzin677
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-04-22 00:00
Data ukazania się2016-04-22 00:00
Ostatnia zmiana2016-04-22 11:31
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...