http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Znak RW.272.3.2016.KM

 

Skierniewice, dnia 04.05.2016 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1329E Głuchów – Kochanów (Etap I – od km 2+200 do km 5+035),

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.

ul. Dostawcza 10

93-231 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena brutto 95% oraz okres gwarancji 5% po wcześniejszym wezwaniu 3 wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100,00 pkt.

Cena brutto oferty: 1.430.964,05 zł brutto – 95 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy – 5 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena – kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Okres gwarancji 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

 

1.589.531,45 zł

 

85,52 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

90,52 pkt

 

 

2

 

 

 

Drogomex Sp. z o.o.,

 ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

 

1.821.678,19

 

74,62 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

79,62 pkt

 

3

 

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.

ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź

 

 

 

1.430.964,05 zł

 

95,00 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

4

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

1.850.710,80 zł

 

73,45 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

 

78,45 pkt

 

5

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

1.457.743,12 zł

 

93,25 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

98,25 pkt

 

6

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

1.517.963,63 zł

 

89,55 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

94,55 pkt

 

7

 

 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

1.810.467,73 zł

 

75,09 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

80,09 pkt

 

8

 

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

 

 

1.745.265,65 zł

 

77,89 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

82,89 pkt

 

9

 

WŁODAN

Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

 

 

1.615.712,16 zł

 

84,14 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

89,14 pkt

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (468KB)
Ilość odwiedzin648
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-05-04 00:00
Data ukazania się2016-05-04 00:00
Ostatnia zmiana2016-05-04 11:35
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...