http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Znak RW.272.4.2016.KM

 

Skierniewice, dnia 05.05.2016 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na odcinku Pod Borem – Wysokienice,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 9 złożoną przez:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena brutto 95% oraz okres gwarancji 5% po wcześniejszym wezwaniu 7 wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100,00 pkt.

Cena brutto oferty: 727.697,98 zł brutto – 95 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy – 5 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena – kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Okres gwarancji 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

 

896.914,18 zł

 

77,08 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

82,08 pkt

 

 

2

 

 

 

Drogomex Sp. z o.o.,

 ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

 

964.676,27

 

71,66 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

76,66 pkt

 

3

 

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.

ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź

 

 

 

903.338,75 zł

 

76,53 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

81,53 pkt

 

4

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

889.983,97 zł

 

77,68 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

 

82,68 pkt

 

5

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

770.854,94 zł

 

89,68 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

94,68 pkt

 

6

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

860.000,00 zł

 

80,38 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

85,38 pkt

 

7

 

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

 

972.908,14 zł

 

71,06 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

76,06 pkt

 

8

 

WŁODAN

Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

 

 

790.293,39 zł

 

87,47 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

92,47 pkt

 

9

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

727.697,98 zł

 

95,00 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

100,00 pkt

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (472KB)
Ilość odwiedzin665
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-05-05 00:00
Data ukazania się2016-05-05 00:00
Ostatnia zmiana2016-05-05 12:20
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...