http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców

 

Pyt.: Dotyczy D.05.03.05a. Wymagania przedstawione w tablicach nr 6 i 7 nie są zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.1.3 i 10.3.65, tj .WT2-2010. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy zastosować wymagania dla AC11S, KR3 w oparciu o w/w instrukcję techniczną.

 

Odp.: Należy zastosować wymagania dla AC11S dla KR3 w oparciu o w/w instrukcję techniczną.

 

 

Pyt.: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej (Excel).

 

Odp.: Zamawiający nie posiada kosztorysów ofertowych w tej wersji.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czy na okres trwania robót można wyłączyć z ruchu przebudowywane odcinki dróg.

 

Odp.: Dopuszczalne jest zamknięcie przebudowywanych odcinków dróg na czas układania mas bitumicznych pod warunkiem uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień potrzebnych do projektu organizacji ruchu, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Wszelkie prace związane z technologią wykonania zadań a nie ujęte w opisie czy też przedmiarze Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.

 

Odp.: Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.

 

Pyt.: We wzorze umowy załączonym do SIWZ Zamawiający umieścił, zapis że „wszelkie koszty obsługi geodezyjnej” ponosi Wykonawca i ma je uwzględnić w swojej wycenie. Na czym ma polegać wskazana obsługa geodezyjna? Czy Zamawiający wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

 

Odp.: Zamawiający nie wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający wykreślił słowa „oraz obsługi geodezyjnej” w § 5 ust. 2 pkt 2) umowy.

 

Pyt.: Czy Zamawiający posiada pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji?

 

Odp.: Przedmiotowa inwestycja będzie wykonana w ramach remontu, który to nie wymaga odrębnych zezwoleń.

Dołączone pliki:
Dokumentzm. wzór umowy.doc (105.5KB)
Ilość odwiedzin644
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-06-08 00:00
Data ukazania się2016-06-08 00:00
Ostatnia zmiana2016-06-08 11:17
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...