http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców

 

Pyt.: Dotyczy D.04.07.01A, D.05.03.05A, D.05.03.05B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1,WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowej SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA
i przedstawienie ich w oparciu o WT-1,WT-2 2010.

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie wyliczono w kosztorysie dział 2 "Uzupełnienie nawierzchni". Dokumentacja projektowa dołączona do ogłoszenia o przetargu nie zawiera informacji dotyczących uzupełnienia nawierzchni. Wzmianka występuje tylko w SIWZ.

Odp.: Powierzchnie uzupełnienia nawierzchni wyliczono opierając się mapami do celów projektowych i widocznymi na nich zarysami istniejącej krawędzi nawierzchni.
Po wykreśleniu nowej krawędzi jezdni wyliczono powierzchnie potrzebną do uzupełnienia konstrukcji.

Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania mieszanek bitumicznych kruszyw spełniających wymagania fizyko-mechaniczne WT 2010.

Odp.: Zamawiający dopuszcza do wykonania mieszanek bitumicznych kruszyw spełniających wymagania fizyko-mechaniczne WT 2010.

Pyt.: Prosimy o informację, czy krawężniki betonowe na odcinku od km ok. 2+250 do km 2+557 przewidziane są do rozbiórki, czy mają pozostać jako obramowanie nowej nawierzchni jezdni.

Odp.: Krawężnik przewidziany jest do rozbiórki i do wywiezienia przez Wykonawcę we własne miejsce składowania.

Pyt.: Prosimy o informację, czy w związku z podniesieniem niwelety jezdni średnio o 8 cm, Zamawiający planuje rozszerzenie zakresu o roboty związane z przebudową zjazdów.

Odp.: Należy wyregulować istniejące zjazdy ziemne do poziomu niwelety nowoprojektowanej.

Pyt.: Prosimy o informację, czy na odcinkach o spękanej warstwie ścieralnej, Zamawiający planuje rozszerzenie zakresu o roboty związane z frezowaniem nawierzchni.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót.

Ilość odwiedzin523
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-07-13 00:00
Data ukazania się2016-07-13 00:00
Ostatnia zmiana2016-07-13 11:59
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...