http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak RW.272.6.2016.KM

 

Skierniewice, dnia 28.07.2016 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal – Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70),

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena brutto 95% oraz okres gwarancji 5% po wcześniejszym wezwaniu wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100,00 pkt.

Cena brutto oferty: 537.714,55 zł brutto – 95,00 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy – 5 pkt.

 

2. Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena – kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Okres gwarancji 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

 

618.505,61

 

82,59 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

87,59 pkt

 

 

2

 

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów
ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

542.824,29

 

94,10 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

99,10 pkt

 

3

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

683.132,37

 

74,78 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

79,78 pkt

 

4

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

 

537.714,55

 

95,00 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

 

100,00 pkt

 

5

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

 

792.584,36

 

64,45 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

69,45 pkt


3. Nie odrzucono żadnej oferty.

4. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (422.8KB)
Ilość odwiedzin530
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-07-28 00:00
Data ukazania się2016-07-28 00:00
Ostatnia zmiana2016-07-28 11:19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...