http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak RW.272.9.2016.KM

 

Skierniewice, dnia 11.08.2016 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków (etap II od km 1+433 do km 2+833),

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 95% oraz okres gwarancji 5%.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100,00 pkt.

Cena brutto oferty: 870.996,33 zł brutto - 95 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy - 5 pkt.

 

2.    Oferty złożone w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto 95%

Ilość punktów

Okres gwarancji 5%

Ilość punktów

Punktacja Łączna

 

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

870.996,33 zł

 

95,00 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

 

2

 

 

 

 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

1.033.378,72

 

80,07 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

85,07 pkt

 

3

 

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.

ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź

 

 

955.703,78 zł

 

86,58 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

91,58 pkt

 

4

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

1.014.961,35 zł

 

81,52 pkt

 

60 miesięcy

 

5 pkt

 

 

 

 

86,52 pkt

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (398.8KB)
Ilość odwiedzin626
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęJacek Zimnota
Data utworzenia2016-08-11 00:00
Data ukazania się2016-08-11 00:00
Ostatnia zmiana2016-08-11 13:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...