http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Plan operacyjny ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH w POWIECIE SKIERNIEWICKIM 2018/2019

                  KORDYNACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

 

Pełniona będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, w siedzibie Wydziału Dróg, adres: 96-100 Skierniewice, ul. Kaczyńskiego 9

przez: Alberta Cieślaka –Specjalistę lub Leszka Robaszewskiego –Specjalistę

 

Tel./fax   /46/ 833-33-68

 

1/.  w dni powszednie, w godzinach  od 7 00 – 1500

-------------------------------------------------------------------------------------------

Telefony kontaktowe

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

telefon

Albert Cieślak – Specjalista w Wydziale Dróg

516 006 479

Leszek Robaszewski - Specjalista w Wydziale Dróg

516 006 473

 

 

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

  Wydział Ruchu Drogowego                                                              

46 834-11-30, 46 834 11 29

Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu

46 837-22-47

Wydział Dróg i Komunikacji w Rawie Mazowieckiej                       

46 814-21-83

Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu

46 837-53-41

Rejon Dróg Krajowych w Łowiczu                                                       

46 837-53-00

Urząd Miasta Skierniewice

Wydział Komunikacji

46 834 51 00 sekretariat

46 834 51 35

 

 

Dziennik Łódzki

46 833-31-92

Głos Skierniewic i Okolicy                     

46 834 82 07

Radio „RSC”

46 833-34-42

 

 

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

46  834-59-27, 46 834-59-26

46 833-36-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERY ALARMOWE

 

 

 

·         Pogotowie Ratunkowe - ul. Sobieskiego 4,
tel. 999, 112

·         Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Al. Rataja 4,
tel. 998, 46 833-36-11, 46 833-32-00(centrala),
fax 46 832-57-62

·         Komenda Miejska Policji - ul. Jana III Sobieskiego 69,
tel. 997, 46 834 11 88,  fax 46 834-11-60 (oficer dyżurny)

·         Straż Miejska - Plac św. Floriana 1,
tel. 986, 046 833-37-79

·         Pogotowie Gazowe - Al. Rataja 6,
tel. 992,

·         Pogotowie Energetyczne
tel. 991, 46 854-52-41, 46 854-52-42

·         Pogotowie Ciepłownicze - ul. Przemysłowa 2,
tel. 046 832-47-10

·         Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - Mokra Prawa k/Skierniewic, tel. 46 833-38-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZKI   KOORDYNUJĄCEGO ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 

Koordynujący, w szczególności powinien:

 

-        posiadać rzeczowe rozeznanie sytuacji na drogach i mostach na podstawie obserwacji własnych oraz informacji od podmiotów prowadzących działania ZUD na drogach powiatowych,

-        wydawać polecenia związane z prowadzonymi pracami przy zimowym utrzymaniu dróg, w miarę potrzeby uruchamiać dodatkowy sprzęt oraz kontrolować wykonanie prac przez podmioty zgodnie z zawartymi umowami,

-        udzielać użytkownikom  dróg informacji o sytuacji na drogach,

-        informować Kierownictwo o nieprawidłowościach,

-        przy potwierdzaniu kart drogowych należy rozgraniczyć godziny pracy na:

  • odśnieżanie oraz
  • sypanie materiałami chemicznymi.

Potwierdzanie pracy na kartach pracy i raportach należy stwierdzać własnoręcznym podpisem i pieczątką imienną.

-           utrzymać stałą łączność telefoniczną i faksową z podmiotami realizującymi zadania na drogach powiatowych, dotyczących czasu rozpoczęcia i zakończenia działania oraz innych zdarzeń,

-           zbierać meldunki o stanie przejezdności dróg na terenie powiatu skierniewickiego od Wykonawców oraz w miarę potrzeb przekazywać je do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach,

   - opisywanie i zatwierdzanie faktur.                                   

W razie konieczności należy sporządzić protokół kontroli w obecności podmiotu wykonującego zadania ZUD.

 

Uwaga:

Þ    dni wolne od pracy – płatne jako godziny nadliczbowe,

Þ    pozostałe dni -  zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2011 Starosty Skierniewickiego z dnia  25.10.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

 

 

 

 

 

 


 

Lp.

 

GMINA/ RODZAJ ZADANIA

 

WYKONAWCA

 

OSOBY DO KONTAKTU

 

1

GMINA KOWIESY 32,094 km.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy .

 

P.P.H.U STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

1/ Łukasz Bator                            tel. 691-690-712

2/ Włodzimierz Bator                   tel. 504-288-271

 

2

GMINA SKIERNIEWICE 27,150 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9

96-100 Skierniewice

 

 

1/ Mirosław Kozera                      tel. 601-887-533

2/ Marek Sakowski                       tel. 607-096-086

 

3

GMINA GODZIANÓW 15,038 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

 

4

GMINA MAKÓW 40,583 km.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

 

5

GMINA BOLIMÓW 39,633 km. 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

1/ Albert Cieślak                          tel. kom. 516 006 479

2/ Leszek Robaszewski                tel. kom. 516 006 473

 

6

GMINA NOWY KAWĘCZYN 34,901 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

 

 

P.P.H.U STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

 

1/ Łukasz Bator                           tel. 691-690-712

2/ Włodzimierz Bator                  tel. 504-288-271

 

7

GMINA GŁUCHÓW 37,730 km.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

 

8

GMINA SŁUPIA 18,866 km.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

 

9

GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE 18,619 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem i osprzętem Wykonawcy

MAREK DZIUDA

Drzewce 126

96-127 Lipce Reymontowskie

 

1/ Marek Dziuda                          tel. 508-70-20-80

2/ Mariusz Reczulski                   tel. 723-939-442

 

 

10

Sprzęt dodatkowy w dyspozycji Wydziału Dróg:

-           1 Star z lemieszem

-           1 pług wirnikowy

-           1 koparko-ładowarka

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

1/  Albert Cieślak, tel. kom. 516 006 479

2/  Leszek Robaszewski,  tel. kom. 516 006 473

BIURO: tel.   (46) 833 33 68  fax:       (46) 833 33 68

e-mail:  pzd@powiat-skierniewice.pl; drogi@powiat-skierniewice.pl;    mstasik@powiat-skierniewice.pl

 

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg

 

 

Standard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

                           Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

                                 

 

 

IV.

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.

Na odcinkach prostych jezdnia posypana pulsacyjnie w odstępstwach 100 m przez okres 2 sekund.

- luźny                        - 8 godzin

- zajeżdżony               - występuje

- języki  śnieżne         - występują

- zaspy                        - 8 godzin

dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

W miejscach wyznaczonych:

-     gołoledź                      - 8 godzin

-     pośniegowa                 - 10 godzin

-     lodowica                      -  8 godzin

                                                                        

 

 

 

V.

Jezdnia odśnieżona,  w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. Na odcinkach prostych jezdnia posypana pulsacyjnie w odstępstwach 100 m przez okres 2 sekund.

- luźny                 - 16 godzin

- zajeżdżony        - występuje

- nabój śnieżny    - występuje

- zaspy                 - występują co 24 godz.

dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

-   gołoledź                     - 8 godzin

-   pośniegowa

 

 

* do odcinków decydujących o możliwości ruchu należą:

 

1. przejazdy kolejowe

2. łuki poziome, pionowe

3. skrzyżowania z drogami publicznymi

4. przystanki komunikacji publicznej

5. strome zjazdy, podjazdy

Dołączone pliki:
Dokumentplan zimowego utrzymania dróg.pdf (944.9KB)
Ilość odwiedzin291
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzukstul Andrzej
Data utworzenia2018-11-23 00:00
Data ukazania się2018-11-23 00:00
Ostatnia zmiana2018-11-23 13:14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Andrzej Szukstul
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...