http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
2017
UCHWAŁA NR 217/16


 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych W201? r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego W formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
UCHWAŁA NR 211/17


w sprawie sporządzenia ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

UCHWAŁA NR 203/17


 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, ul. Plac Uniwersytecki 3, 96-13|) Głuchów.
UCHWAŁA NR 202/17


 W sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2017 rok.
UCHWAŁA NR 201/17


 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Skierniewickiego uchwala co następuje:
UCHWAŁA NR 200/17


 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2022.
UCHWAŁA NR 199/17


 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Bolimowie, ul. Sokołowska 24 99-417 Bolimów.
UCHWAŁA NR 198/17


 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów.
UCHWAŁA NR 197/17


 W sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki na rok szkolny 20117/2018.
UCHWAŁA NR 196/17


 w sprawie ustalenia „Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

poprzednia 1/2 następnanastępna
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...