http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
2017
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXX/149/17


 w sprawie powierzenia Gminie Godzianów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych Nr 2933E i 5103E na terytorium Gminy Godzianów oraz udzielenia dotacji przez Powiat Skierniewicki dla Gminy Godzianów, w celu wspólnej realizacji poprzez współfinansowanie przyjętych zadań.
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXX/148/17


W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej nej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego.
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXX/147/17


UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXX/146/17


W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognoza kwoty długu na lata 2017-2026
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXIX/145/17


 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXIX/144/17


 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego. 
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXIX/143/17


 W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skierniewickiego za 2016 rok
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXIX/142/17


 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sifiierniewickiego za rok 2016
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXIX/141/17


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXIX/140/17poprzednia 1/3 następnanastępna
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...