http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
2017
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/139/17


 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skierniewickiego
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/138/17


 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skierniewicki.
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/137/17


 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Skiernicwickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2022”
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVIII/136/17


 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVIII/135/17


W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognoza kwoty długu na lata 2017-2026
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/134/17


w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych.
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/133/17


w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W 2017 roku.
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/132/17


 W sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), art. 211, alt. 212, art. 217, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu Skierniewickiego uchwala co następuje:
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVI/130/17


 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
UCHWAŁA RADY POWIATU Nr XXVII/131/17


 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognoza kwoty długu na lata 2017-2026.

poprzednia 1/2 następnanastępna
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...