http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na DOSTAWY LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO W 2017 ROKU DLA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO do obsługi PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W STROBOWIE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

·         Zamawiający:

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie

REGON:                                101692617.

NIP:                                        8361858406

Miejscowość                        Strobów

Adres:                                               Strobów 28, 96-100 Skierniewice

Strona internetowa:            www.powiat-skierniewice.pl

Godziny urzędowania:        od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

 

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Strobów 28, 96-100 Skierniewice

 

znak postępowania: DDI.ZP.251.1.2017

 

·         Miejsce publikacji ogłoszenia:

- tablica ogłoszeń Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego www.powiat-skierniewice.pl

 

·         Przedmiot zamówienia - dostawa:

 

DOSTAWY LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO W 2017 ROKU DLA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO do obsługi PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH            W STROBOWIE

 

( CPV)    09.13.51.00-5  - Olej opałowy

 

·         Tryb przeprowadzenia postępowania:

 

Otwarty konkurs ofert prowadzony w oparciu o przepisy zawarte w REGULAMINIE  RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

 

·         Termin realizacji zamówienia:

 

Terminy realizacji: do końca 2017 r.

 

·         Warunki udziału w postępowaniu

 

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    

    objętych przedmiotem zamówienia;

·         Zamawiający wymaga przedłożenia co najmniej 1 referencji dot. należytego wykonania dostawy oleju opałowego w ilości min. 30 000 litrów.

 

·         Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia

 

·         Kryterium oceny ofert

 

cena  - 100%

 

·         Termin i miejsce składania ofert

 

Ofertę wg wzoru formularza oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

w terminie do dnia  28 marca  2017 r. do godz. 10:00.

 

·         Warunki i postanowienia dodatkowe

 

·         Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie krajowej PLN                        z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

·         Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.

 

·          Załączniki do ogłoszenia:

 

·         Specyfikacja Zamówienia

·         wzór formularza oferty

·         wzór umowy

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Skierniewice, dn.21.03.2017 r. 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:
DokumentREGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.doc (161KB)
PlikSZ.rtf (66.9KB)
DokumentUMOWA.doc (48.5KB)
PlikWZÓR OFERTY.rtf (40.9KB)
Ilość odwiedzin625
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2017-03-21 00:00
Data ukazania się2017-03-21 00:00
Ostatnia zmiana2017-03-21 15:25
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...