http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Odpowiedzi na pytania II

 

RW.272.7.2018.DS                                                              Skierniewice, dnia 12.07.2018 r.

 

 

 

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1315E relacji Wysokienice – Rawa Mazowiecka

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź 1

Zamawiający załączył do SIWZ kompletną dokumentację projektową i techniczną.

 

Pytanie 2

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź 2

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2.      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

3.      Projekt Budowlany,

4.      Przedmiar robót.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

 

Pytanie 4

Czy zgodnie z Tabelą nr 2 STWiORB D – 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 Zamawiający zezwoli na stosowanie w warstwie podbudowy bitumicznej asfaltu drogowego 35/50?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zezwala na stosowanie asfaltu drogowego 35/50.

 

Pytanie 5

Stosowanie granulatu asfaltowego jest zgodne z zapisami STWiORB D – 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2.

Czy mimo tego Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dn. 10.07.2018 na pytanie 8, w której zawarł bezwzględny zakaz stosowania granulatu asfaltowego?

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dn. 10.07.2018 na pytanie 8, w której nie zezwolił na stosowanie granulatu asfaltowego.

 

Pytanie 6

Stosowanie granulatu asfaltowego jest zgodne z zapisami STWiORB D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2.

Czy mimo tego Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dn. 10.07.2018 na pytanie 8, w której zawarł bezwzględny zakaz stosowania granulatu asfaltowego?

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dn. 10.07.2018 na pytanie 8, w której nie zezwolił na stosowanie granulatu asfaltowego.

 

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 19.07.2018 r. godz. 09:30.

 

 

Ilość odwiedzin80
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2018-07-12 00:00
Data ukazania się2018-07-12 00:00
Ostatnia zmiana2018-07-12 09:57
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...