http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na nieodopłatną pomoc prawną.

Uchwała  Nr 329/18

Zarządu Powiatu Skierniewickiego

z dnia 5 listopada 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 100, poz. 1349, poz. 1432)), w związku z  art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) oraz art. 4 ust. 1                        pkt 1b, i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365) Zarząd Powiatu Skierniewickiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku.

2.    Zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie finansowane z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Skierniewickiemu z budżetu państwa.

 

§  2.  1.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, będzie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-skierniewice.pl,               na stronie internetowej
www.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w terminie od dnia 6 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2018 roku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

S T A R O S T A

Mirosław Belina

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467)  na powiaty został nałożony obowiązek wyznaczenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla Powiatu Skierniewickiego zostały skalkulowane 2 punkty udzielania porad prawnych. Zgodnie z ustawą jeden z tych punktów należy powierzyć do prowadzenia organizacji pozarządowej. W myśl art. 11 ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365). Aby można było ogłosić otwarty konkurs ofert oraz wyłonić organizację pozarządową, która będzie świadczyła usługi nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skierniewickiego wymagane jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentogłoszenie o konkursie 2019.pdf (392.7KB)
Ilość odwiedzin212
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2018-11-06 00:00
Data ukazania się2018-11-06 00:00
Ostatnia zmiana2018-11-06 10:10
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...