http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Skierniewice, 6 listopada 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Starosta Skierniewicki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)      przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;

2)      osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych biorących udział w konkursie.

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności:

1)      uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;

2)      wydawać opinie.

Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

Kandydatury osób należy zgłaszać na druku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pisemnie do dnia 20.11.2018 r. w Punkcie Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3go Maja 6, 96 – 100 Skierniewice lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej – punkty prawne 2019” (decyduje data wpływu).

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określi Zarząd Powiatu Skierniewickiego w drodze uchwały.

 

 

                  S T A R O S T A

                  Mirosław Belina

 

Dołączone pliki:
Dokumentformularz_zgłoszeniowy.doc (47KB)
Ilość odwiedzin173
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2018-11-06 00:00
Data ukazania się2018-11-06 00:00
Ostatnia zmiana2018-11-06 10:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...