http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na nieodopłatną pomoc prawną.

Uchwała  Nr 1/18

Zarządu Powiatu Skierniewickiego

z dnia 22 listopada 2018 r.

 

w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),   w związku z  art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, zm. z  2018 r., poz. 1467) oraz art. 4   ust. 1 pkt 1b, i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, zm. z 2018 r., poz. 650, poz. 723, poz. 1365) Zarząd Powiatu Skierniewickiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr 329/18 Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, będzie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-skierniewice.pl,  na stronie internetowej
www.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

S T A R O S T A                        

Mirosław Belina                         

 

Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2018 roku uchwałą Nr 329/18 Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2019 roku.

W związku z omyłką rachunkową zawartą w rozdziale II ogłoszenia o konkursie dotyczącą kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego niezbędne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentogłoszenie o konkursie 2019 — zmiana.doc (113.5KB)
DokumentUchwała Nr 1_18 Zarządu Powiatu.pdf (360.4KB)
Ilość odwiedzin207
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Dziekanowska
Data utworzenia2018-11-22 00:00
Data ukazania się2018-11-22 00:00
Ostatnia zmiana2018-11-23 12:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...