http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 46 834 59 32

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

LP

PROWADZĄCY

ADRESY DYŻURÓW

DNI I GODZINY

LOKAL DOGODNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

DANE KONTAKTOWE

WWW

1.

Punkt radców prawnych

Starostwo Powiatowe

w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

Pokój nr 28

pn, wt

9.00-13.00

środa

8.00-12.00

Tak

Informacje i zapisy

pn-pt

w godz. 8.00-16.00 tel. 46 834 59 32

www.bip.powiat-skierniewice.pl

 

2.

Punkt adwokatów

Starostwo Powiatowe

w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

Pokój nr 28

śr-pt

8.00-12.00

Tak

Informacje i zapisy

pn-pt

w godz. 8.00-16.00 tel. 46 834 59 32

www.bip.powiat-skierniewice.pl

 

3.

Punkt

FUNDACJI MŁODZI LUDZIOM

Starostwo Powiatowe

w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

Pokój nr 20

pn, śr

12.00-16.00

Tak

Informacje i zapisy

pn-pt

w godz. 8.00-16.00 tel. 46 834 59 32

www.bip.powiat-skierniewice.pl

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

LP

PROWADZĄCY

ADRESY DYŻURÓW

DNI I GODZINY

LOKAL DOGODNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

DANE KONTAKTOWE

WWW

1.

Punkt

FUNDACJI MŁODZI LUDZIOM

Starostwo Powiatowe

w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

Pokój nr 20

wt, czw, pt

12.00-16.00

Tak

Informacje i zapisy

pn-pt

w godz. 8.00-16.00 tel. 46 834 59 32

www.bip.powiat-skierniewice.pl

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego

Lp

Nazwa podmiotu prowadzącego

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

 

Adres

Dane kontaktowe

Dni i godziny przyjęć

Kryteria dostępu

1.

Gmina Nowy Kawęczyn

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-      Zespół Interdyscyplinarny

-      rodzinne,

-      poradnictwo w sprawie uzależnień,

-      przemocy w rodzinie,

-      interwencji kryzysowej

Nowy Kawęczyn 32

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 831 41 36

gopsnk@poczta.onet.pl

www.ugkaweczyn.pl

poniedziałek – środa:  godz. 7.30 – 15.30,
czwartek:

godz. 7.30–16.30,
piątek:

godz. 7.30–14.30.

Każdy mieszkaniec gminy Nowy Kawęczyn

2.

Gmina Godzianów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-      rodzinne,

-      poradnictwo w sprawie uzależnień,

-      przemocy w rodzinie,

-      interwencji kryzysowej

ul. T. Kościuszki 82

96-126 Godzianów

tel. 785-361-068

gopsgodzianow@poczta.onet.pl

www.godzianow.pl

poniedziałek, środa, czwartek:

godz. 7.30 – 17.00

wtorek, piątek:

godz. 7.30 – 15.30

Każdy mieszkaniec gminy Godzianów

3.

Gmina Lipce Reymontowskie

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-      Zespół Interdyscyplinarny,

-       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-      przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

-      poradnictwo w sprawie uzależnień,

-      porady psychologa

ul. Reymonta 24

96-127 Lipce Rey.

tel. 46 831 61 83

gopslipce@poczta.onet.pl

www.lipcereymontowskie.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

Każdy mieszkaniec gminy Lipce Reymontowskie

4.

Gmina Słupia

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-      Zespół Interdyscyplinarny,

-      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-      porady psychologa oraz pedagoga,

-      poradnictwo w sprawie uzależnień,

-      poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie

Słupia 136

96-128 Słupia

tel. 46 831-55-91

 wew. 22 i 28

pomocspoleczna@slupia.com.pl

www.slupia.com.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

Każdy mieszkaniec gminy Słupia

5.

Gmina Maków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-      poradnictwo rodzinne, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,

ul. Główna 3

96-124 Maków

tel. 46 831 20 09 wew. 117

gops@gminamakow.info

www.gminamakow.info

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

Każdy mieszkaniec gminy Maków

-      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-      poradnictwo w sprawie uzależnień

Maków ul. Główna 12

tel. 46 831-20-17

www.gminamakow.info

6.

Gmina Kowiesy

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-      Zespół Interdyscyplinarny

-      poradnictwo rodzinne, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej

-      udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.

Kowiesy 86

96-111 Kowiesy

tel. 46 831 70 81 wew. 36

gopskowiesy@wp.pl

www.kowiesy.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

Każdy mieszkaniec gminy Kowiesy

7.

Gmina Bolimów

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-      Zespół Interdyscyplinarny

-      podejmowanie działań prawnych w sytuacjach zagrożenia rodziny lub dobra małoletnich dzieci.

-      pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie oraz pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi

ul. Łowicka 9

99-417  Bolimów

tel. 46 819 50 98/99

gopsbolimow@poczta.onet.pl

www.bolimow.pl

poniedziałek:

godz.  10.00 –  18.00

do wtorku do piątku: godz. 7.30 – 15.30

 

Każdy mieszkaniec gminy Bolimów

8.

Gmina Skierniewice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozwiązywanie problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnych ryzyka

ul. Reymonta 23

96-100 Skierniewice

 tel/fax 46 833 27 61

gops4@wp.pl

www.gminaskierniewice.pl

poniedziałki, wtorki, środy:

godz.  8.00 – 16.00
czwartki:

godz. 8.00-17.00
piątki:

godz. 8.00-15.00 

Każdy mieszkaniec gminy Skierniewice

9.

Gmina Głuchów

-      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-      Gminny Zespół Interdyscyplinarny

 

-      organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

-      pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów.

-      efektywne podejmowanie działań pomocniczych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.

Al. Klonowa 5

96-130 Głuchów

tel. 46-8157120

gopsgluchow@poczta.onet.pl

www.gluchow.pl

poniedziałek-piątek:

godz. 7.30 – 15.30

Każdy mieszkaniec gminy Głuchów

10.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zakres poradnictwa dla rodzin zastępczych z terenu powiatu skierniewickiego:

-      rodzinne,

-      w sprawie uzależnień,

-      przemocy w rodzinie,

-      interwencji kryzysowej,

-      psychologiczne,

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

tel.46 834 45 14,

      46 834 59 44

pcpr@powiat-skierniewice.pl

www.pcpr.powiat-skierniewice.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

 Rodziny zastępcze z terenu powiatu skierniewickiego

 

11.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i rodziców szkół z terenu powiatu skierniewickiego

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

tel. 46 834 59 66

ppppskce@op.pl

www.pppskierniewice.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

Rodzice i uczniowie szkół    z terenu powiatu skierniewickiego

12.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

Fundacja ITAKA

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Skr. Poczt. 127

00-958 Warszawa 66

Bezpłatna infolinia

800 70 2222

porady@linuiawsparcia.pl

www.liniawsparcia.pl

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

Dla osób będących w kryzysie psychicznym

13.

Organizacja pożytku publicznego

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AMETYST

Poradnictwo psychologiczne, prawne, z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie

ul. Kozietulskiego 3

96-100 Skierniewice

Tel. 46 833 11 25

ametyst@ametyst.org.pl

www.ametyst.org.pl

poniedziałek, środa, piątek:

godz. 8.00 – 16.00

wtorek, czwartek:

godz. 10.00 – 18.00

Dla osób doświadczających przemocy domowej, mających problemy alkoholowe

Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

14.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wsparcie,

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Bezpłatna infolinia 800 120 002

biuro@niebieskalinia.

www.niebieskalinia.info

poniedziałek-sobota

godz. 8.00-22.00

niedziela i święta

godz. 8.00-16.00

Dla osób doświadczających przemocy domowej

 

15.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Tel. 22 361 69 00,

22 785 700 177

dyżury@rcb.gov.pl

poczta@rcb.gov.pl

www.rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

16.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

tel.46 834 59 26

obywatelski@powiat-skierniewice.pl

www.bip.powiat.skierniewice.pl

Poniedziałek-piątek

godz. 8.00-16.00

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Rataja 4

96-100 Skierniewice

tel. 46 833 36 11

kmpsp17@straz.lodz. pl

www.kmpspskierniewice.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

17.

Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

·       pośrednictwa pracy,

·       usług EURES,

·       poradnictwa zawodowego,

·       pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

·       organizacja szkoleń.

·         Al. Niepodległości 7
96-100 Skierniewice

·         tel. 46 833 61 82

·         info@pupskierniewice.pl

·         losk@praca.gov.pl

·         www.skierniewice.praca.gov.pl

Poniedziałek-piątek

godz. 8.00-14.00

Mogą korzystać: zarejestrowani, poszukujący pracy, pracodawcy

18.

Infolinia Urzędów Pracy – Zielona infolinia

Urząd Pracy

Informacje o usługach urzędów pracy

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

tel. z Polski 19 524

z zagranicy 48 22 19524

biuro@zielonalinia.gov.pl

www.zielonalinia.gov.pl

Poniedziałek-piątek

godz. 8.00-18.00

Mogą korzystać: zarejestrowani, poszukujący pracy, pracodawcy

 

 

19.

Organizacja pozarządowa

SUBVENIO Fundacja interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej

 

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe, osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

ul. Rewolucji 1905 r nr. 52

 ( budynek G – AHE)
Łódź 90-213
Tel. 514 025 546
kontakt@subvenio.org.pl

 telefon życzliwości

42 638 50 32

www.subvenio.org.pl

poniedziałek, wtorek godz. 10.00.-20.00

środa-piątek

godz. 8.00-18.00

 

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

20.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

Poradnictwo w zakresie praw konsumenta

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

tel. 46 834 59 62

konsument@powiat-skierniewice.pl

www.powiat-skierniewice.pl

wtorek:

godz. 10.00 – 15.00

czwartek:

godz. 11.00 – 16.00

Prawo konsumenckie

21.

Rzecznik Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Działania na rzecz praw dziecka, a w szczególności:

·   prawa do życia i ochrony zdrowia,

·   prawa do wychowania w rodzinie,

·   prawa do godziwych warunków socjalnych,

·   prawa do nauki.

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Tel. 22 583 66 00

prd@bprd.gov.pl

Dziecięcy telefon zaufania

800 12 12 12

www.brpd.gov.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.15 – 20.00

Każdy kto ma poczucie łamania praw dziecka

22.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

·  zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

·  leczenie uzdrowiskowe,

·  recepty, umowy z lekarzami,

·  karty EKUZ,

·  eWUŚ,

·  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

·  Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP

ul. Jagiellońska 29

96-100 Skierniewice

tel. 42 275 41 35,

 faks  46 834 15 89

del.skierniewice@nfz-lodz.pl

www.nfz-lodz.pl

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

godz.  8:00 -16:00

wtorek

godz. 8:00 - 17.00

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

 

 

23.

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Działania na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniające trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta

ul. Młynarska 26

01-171 Warszawa

tel. 22 532 82 50

sekretariat@bpp.gov.pl

www.bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 190 590

poniedziałek-piatek godz. 9.00 – 21.00

Każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

24.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Biuro Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4A

00-503 Warszawa

tel. 22 461 60 00

Infolinia

801 801 015

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 17.00

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na   rzecz tych osób

25.

Pozarządowa organizacja charytatywna

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej

Wszechstronna opieka nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową oraz udzielanie pomocy ich rodzinom w domach u chorych

ul. Trzcińska 18

96-100 Skierniewice

tel. 46 832 11 87,

       505 401 362

biuro@hospicjumskierniewice.pl

www.hospicjumskierniewice.pl

poniedziałek-piątek: godz. 8.00 – 16.00

Każdy kto poszukuje pomocy, opieki związanej chorobą nowotworową

26.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS Inspektorat w Skierniewicach

Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, świadczeń emerytalno-rentowych.

Al. Niepodległości 5

96-100 Skierniewice

Infolinia

 22 560 16 00

www.zus.pl

Poniedziałek

godz. 8.00-18.00

wtorek – piątek

godz. 8.00-15.00

 

Adresaci porad: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze

27.

Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich

Poradnictwo w zakresie spraw:

mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia

ul. Batorego 64H

96-100 Skierniewice

tel. 504 076 640

biuro@bpo-skierniewice.pl

www.wspolnatroska.pl

poniedziałek, wtorek: godz. 11.00 – 15.00

środa, czwartek:

godz. 15.30 – 18.00

Osoby poszukujące rozwiązania spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”

 

 

 

28.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Oddział w Skierniewicach

Nieodpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy

ul. Reymonta 23

96-100 Skierniewice

tel. 801 002 006,

      459 599 000

kancelaria@lodz.pip.gov.pl

www.lodz.pip.gov.pl

poniedziałek:

godz. 8.00 – 16.00

wtorek – piątek:

godz. 10.00 – 14.00

 

Adresaci porad: pracownicy, pracodawcy

29.

Krajowa Informacja Skarbowa

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

   Tel. 801 055 055

          (22) 330 03 30

www.kis.gov.pl,

www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

poniedziałek- piątek

godz. 07.00-18.00

 

Z porad może skorzystać każdy podatnik

30.

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Prawa ubezpieczonych, osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

porady@rf.gov.pl

www.fr.gov.pl

Ubezpieczenia

gospodarcze

Tel. 22 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

Tel. 22 333 73 26

lub 22 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

Tel. 22 333 73 25

biuro@rf.gov.pl

 

 

 

poniedziałek- piątek

godz. 08.00-18.00

 

poniedziałek- piątek

godz.11.00-15.00

 

 

poniedziałek- piątek

godz. 08.00-16.00

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

 

Dołączone pliki:
PlikLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.docx (36.9KB)
PlikLista nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.docx (13.8KB)
Ilość odwiedzin345
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-06-06 00:00
Data ukazania się2019-06-06 00:00
Ostatnia zmiana2019-06-06 14:17
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...