http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o konkursie npp, npo

Uchwała  Nr 84/19

Zarządu Powiatu Skierniewickiego

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2020 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, poz. 1815), w związku z  art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 688, 1570) Zarząd Powiatu Skierniewickiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Skierniewickiego w 2020 roku.

2.    Zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie finansowane z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Skierniewickiemu z budżetu państwa.

 

§  2.  1.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-skierniewice.pl, na stronie internetowej www.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w terminie od dnia 30 października 2019 roku do dnia 21 listopada 2019 roku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

S T A R O S T A

Mirosław Belina

 

Dołączone pliki:
DokumentUchwała nr 84.pdf (363.1KB)
DokumentOgłoszenie o konkursie.pdf (2846.2KB)
PlikOświadczenia - zał. 1 i 2.docx (26KB)
Ilość odwiedzin46
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-10-30 00:00
Data ukazania się2019-10-30 00:00
Ostatnia zmiana2019-10-30 13:46
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...