http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
postanowienie w postępowaniu admin. w spr. ustalenia odszkodowania - dz. o nieuregulowanym stanie prawnym w Łodzi

 

                                                                                        Skierniewice, 13 maja 2019r.

GGN.683.1.2019.EM

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 84, art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

postanawiam

 

1. Powołać rzeczoznawcę majątkowego Panią Justynę Raczkowską na biegłego w sprawie określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zajętej pod budowę drogi gminnej w Łodzi położonej w obrębie W-36 dz. 73 pow. 0,1343ha, która zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.10.2018 z dnia 18 września 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy bez nazwy – na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek nr 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 w Łodzi, została przejęta z mocy prawa na własność przez Miasto Łódź - w celu ustalenia wysokości odszkodowania.

2. Jednocześnie zwracam się do biegłego o wydanie opinii w formie operatu szacunkowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Pracę należy wykonać i dostarczyć w terminie określonym umową znak: GGN.6812.3.2019.EM z dnia 10 maja 2019r.

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z ww. umową, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości odebranego przedmiotu umowy. 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Otrzymują:

1. Pani Justyna Raczkowska – rzeczoznawca majątkowy

2. właściciel nieustalony – zawiadomiony w trybie art. 49 Kpa, poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na okres 14 dni

- opublikowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

- przekazanie Prezydentowi Miasta Łódź celem publicznego ogłoszenia wraz z podaniem zwrotnej informacji o jego terminie

3. Prezydent Miasta Łodzi

4. a/a

 

Dołączone pliki:
Dokument1-postanowienie-Łódź.pdf (386KB)
Ilość odwiedzin43
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-05-13 00:00
Data ukazania się2019-05-15 00:00
Ostatnia zmiana2019-05-15 14:23
Data przeniesienia do archiwum2019-05-29 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...