http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - gm. Skierniewice, gm. Kowiesy

Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości  
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b i art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Skierniewicki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia spadkobierców zmarłych:

- Marianny Majos c. Władysława i Magdaleny

- Stanisława Buczak s. Jana i Moniki

- Stefanii Buczak c. Stanisława i Florentyny

- Władysława Jędrzejewskiego s. Stanisława i Heleny

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości położonych w:

1. gminie Skierniewice:

- obręb ewidencyjny Miedniewice dz. nr 293,

2. gminie Kowiesy:

- obręb ewidencyjny Wola Pękoszewska dz. nr 234,

- obręb ewidencyjny Paplinek dz. nr 59, 57/2

 w celu wykonania czynności związanych z remontem lub rozbiórką sieci elektroenergetycznej.

            W związku z powyższym, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 – pok. 22,  tel. (46) 834-59-02.

            Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawach udostępnienia nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem.

            Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 22.05.2019r. do dnia 22.07.2019r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, publikuje na stronie internetowej starostwa oraz zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Skierniewice oraz Wójtowi Gminy Kowiesy celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 2 miesięcy.

 

Dołączone pliki:
Dokumentogłoszenie art. 124b.pdf (339.6KB)
Ilość odwiedzin52
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-05-21 00:00
Data ukazania się2019-05-22 00:00
Ostatnia zmiana2019-05-22 09:45
Data przeniesienia do archiwum2019-07-23 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...