http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania - droga Strobów

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

 

                Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.07.2019 r. (sprostowany w dniu 26.07.2019 r.) Wójta Gminy Skierniewice,   wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 115369E od kilometra              0 + 008,40 do kilometra  1 + 741,00 wraz z budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Strobów.

                 Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części, położone w powiecie skierniewickim ziemskim, gminie Skierniewice – w obrębie ewidencji gruntów: 21 Strobów na działkach o numerach ewidencyjnych zgodnie z poniższym wykazem:

 

I.                   Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęty projektem podziału:

obręb 21 Strobów: 146/11 (146/35*,  146/36);  146/12  (146/37*,  146/38);  146/13 (146/39*,  146/40); 151 (151/1*,  151/2); 295 (295/1*, 295/2); 294 (294/1*, 294/2);  293 (293/1*,  293/2);  292 (292/1*,  292/2);  427 (427/2*, 427/1); 728  (728/2*, 728/1); 297 (297/2*, 297/1)

Oznaczenie numerów działek:

                   X    - numer działki objętej projektem podziału

                   X*  - numer działki projektowanej do wydzielenia, położonej w liniach 

                            rozgraniczających teren inwestycji

                    X   - numer działki projektowanej do wydzielenia, położonej poza liniami 

                            rozgraniczającymi teren inwestycji

II.                Oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem:

-          obręb 21 Strobów – działki nr ew. - 145/12, 785/41, 142/2, 785/42, 144, 296, 146/11, 146/12, 146/13, 151, 295, 294, 293, 292, 427, 728, 297

III.      Oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru 

            nieruchomości, które staną  się własnością właściwej jednostki samorządu 

            terytorialnego:

obręb 21 Strobów – działki nr ew. - 146/35, 146/37, 146/39, 151/1, 295/1, 294/1, 293/1, 292/1, 427/2, 728/2, 297/2

 

                 W związku z powyższym zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 132, I piętro – Wydział Architektury i Budownictwa w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod nr tel. 0-46 834-59-57       w godzinach pracy Urzędu (tj. od godz. 8°° do godz. 16°°).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                            W I C E S T A R O S T A

                                                      TADEUSZ  GROTKOWSKI

      

Ilość odwiedzin53
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęKatarzyna Letka
Data utworzenia2019-07-30 00:00
Data ukazania się2019-07-30 00:00
Ostatnia zmiana2019-07-30 14:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...