http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawach zobowiązania do udostępnienia nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym

GGN.6852.1,9,10.2019.EM

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji,
do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 115 ust. 3 w związku z  art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Inwestora, tj. PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie, postępowań administracyjnych w sprawach zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w:

1. gminie Skierniewice:

- obręb ewidencyjny Miedniewice dz. nr 293 – w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej,

2. gminie Kowiesy:

- obręb ewidencyjny Wola Pękoszewska dz. nr 234 - w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci elektroenergetycznej,

- obręb ewidencyjny Paplinek: dz. nr 57/2 - w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej, dz. nr 59 -  w celu wykonania czynności związanych z remontem i rozbiórką sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 maja 2019r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim  - Dziennik Gazeta Prawna, ukazała się informacja o zamiarze zobowiązania właściciela lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 22 lipca 2019r. nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 Kpa, zawiadamiam strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. nr 22, w godzinach urzędowania.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

            Jednocześnie, zgodnie z art. 36 §1 Kpa, wyznaczam termin załatwienia spraw do dnia 30 września 2019r.

Pouczenie: zgodnie z art. 37 §1 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

Sprawy prowadzi: Edyta Moroz – tel. 46/834-59-02

 

Otrzymują:

1. Pan Paweł Kowalczyk

    pełnomocnik Inwestora:

    PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

    adres do korespondencji:

    AZAKO Andrzej Zalega

    26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 45

2. Pani Karolina Zalega

    pełnomocnik Inwestora:

    PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

    adres do korespondencji:

    AZAKO Andrzej Zalega

    26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 45

3. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach celem:

   - wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

   - opublikowania na stronie BIP na okres 14 dni

4. a/a

Dołączone pliki:
Dokument1,9,10-nieuregulowany stan prawny.pdf (682.8KB)
Ilość odwiedzin49
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-07-31 00:00
Data ukazania się2019-08-01 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-01 12:15
Data przeniesienia do archiwum2019-08-16 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...