http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zarząd PowiatuSkierniewickiego podaje dopublicznej wiadomości informację o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:

ZARZĄD POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6

tel.+48 468345915, e-mail: starosta@powiat-skierniewice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

 

            Zarząd PowiatuSkierniewickiego podaje dopublicznej wiadomości informację o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:

1.      Samochód osobowy Skoda SuperB 1.4, nr rej. ES 44999, rok produkcji 2015

– cena wywoławcza 59 000,00 zł brutto.

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym. 

Termin sprzedaży tj. przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 12.09.2019 r. roku na godz. 1000Pojazd można oglądać w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy
ul. Konstytucji 3 Maja 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800
do 1600.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej danego przedmiotu. Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 12.09.2019 r. do godz. 900 w kasie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach lub na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A. O/Skierniewicenr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.Uczestnikom, którzy nie wygrają w aukcji, wadium będzie zwrócone przelewem na podane konto bankowe niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu aukcji, jednak nie później niż przed upływem
7 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub zakończenia aukcji z wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zaliczy się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku, gdy nabywca będzie uchylać się od uiszczenia ceny nabycia (zakupu środka majątkowego).

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat pojazdu proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 516 006 470.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji zawarte są w uchwale Nr   /19 Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia  28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego –udostępniane na miejscu w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6.

                                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                                     Mirosław Belina

 

Ilość odwiedzin37
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęAlicja Wojna
Data utworzenia2019-08-29 00:00
Data ukazania się2019-08-29 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-29 09:10
Data przeniesienia do archiwum2019-09-20 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...