http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Pismo w sprawie ustalenia odszkodowania za zajętą pod drogę nieruchomości w Łodzi - nieuregulowany stan prawny

GGN.683.1.2019.EM

 

                                                                                    Otrzymują według rozdzielnika

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Jędrzejowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,1343ha w obrębie W-36 o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.10.2018 z dnia 18 września 2018r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy bez nazwy – na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek nr 39/8 w obrębie G-32 i 120 obręb W-36 w Łodzi informuję, że w dniu 19 lipca 2019r. wpłynęło pismo zawierające uwagi Prezydenta Miasta Łodzi do treści sporządzonego operatu szacunkowego.

W odpowiedzi na zastrzeżenia, w dniu 7 sierpnia 2019r.  rzeczoznawca majątkowy przedłożyła pismo z wyjaśnieniami, tym samym podtrzymała sporządzoną opinię o wartości działki. Wyjaśnienia zostały przesłane do Prezydenta Miasta Łodzi.

Ponadto zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31 października 2019r.

Pouczenie: zgodnie z art. 37 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie – wraz z uzasadnieniem – wnosi się (w dwóch egzemplarzach) do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Moroz – 46/834 59 02

 

Otrzymują:

1. właściciel nieustalony – zawiadomiony w trybie art. 49 Kpa, poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na okres 14 dni

- opublikowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

- przekazanie Prezydentowi Miasta Łódź celem publicznego ogłoszenia wraz z podaniem zwrotnej informacji o jego terminie

2. Prezydent Miasta Łodzi

3. a/a.

 

 

Dołączone pliki:
Dokument1-odzkodowanie dz. w Łodzi.pdf (412.2KB)
Ilość odwiedzin33
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-08-30 00:00
Data ukazania się2019-08-30 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-30 14:23
Data przeniesienia do archiwum2019-09-30 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...