http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy
 

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Skierniewicki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Kowiesy, obręb ewidencyjny Wola Pękoszewska oznaczonej numerami działek: 419, 440 poprzez udzielenie zezwolenia na rzecz Inwestora, tj. NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej.

            W związku z powyższym, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 – pok. 22,  tel. (46) 834-59-02.

            Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

            Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 04.10.2019r. do dnia 04.12.2019r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, publikuje na stronie internetowej starostwa oraz zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Kowiesy celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 2 miesięcy.

Dołączone pliki:
Dokumentogłoszenie-Nexera-Wola Pękoszewska.pdf (369.2KB)
Ilość odwiedzin21
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-10-04 00:00
Data ukazania się2019-10-04 00:00
Ostatnia zmiana2019-10-04 09:47
Data przeniesienia do archiwum2019-12-05 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...