http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Prowadzący instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest obowiązany do zgłoszenia organowi ochrony środowiska * tej instalacji.

 

Podstawa prawna:

  • art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.).

 

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880, z późn. zm.),

 

  •  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881, z późn. zm.),

 

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. nr 130, poz. 879).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie spełniające wymagania określone w art. 152 ust. 2 Prawa ochrony środowiska.

W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, zgłoszenie powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. nr 130, poz. 879).

2.      Pełnomocnictwo, jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik prowadzącego instalację.

3.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Dotyczy wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji – odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłata skarbowa:

Od przyjęcia zgłoszenia –120 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.). Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik – dodatkowo 17 zł od pełnomocnictwa.

 

Uwagi !

1. Dla zdarzenia polegającego na zgłoszeniu instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
    2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem ochrony środowiska właściwym dla dokonania
zgłoszenia jest
    regionalny dyrektor ochrony środowiska.

2. Dla zdarzenia polegającego na zgłoszeniu instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia
     27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem ochrony środowiska właściwym dla dokonania zgłoszenia
     jest marszałek województwa.

3. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić,
     jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie
     sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw, jest wnoszony, jeżeli:

     - eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub
         standardów jakości środowiska;

      - instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawa ochrony
        środowiska.

* - w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, zgłoszenia wymagają, z uwagi  na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, oczyszczalnie ścieków o przepustowości 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód; organem ochrony środowiska właściwym  do zgłoszenia jest w takim przypadku wójt tej gminy, na terenie której planuje się przystąpić do eksploatacji tej instalacji (art. 378 ust. 3 pkt 3 Prawa ochrony środowiska).

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 18 - zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia_2018.pdf (177.1KB)
Ilość odwiedzin170
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2018-12-12 00:00
Data ukazania się2018-12-12 00:00
Ostatnia zmiana2018-12-12 10:54
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...