http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Prowadzący instalację (dotyczy także podmiotu uprawnionego na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią instalacji), z której emisja wymaga pozwolenia *, jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tej instalacji.

 

Podstawa prawna:

  • art. 184 ust. 1 ÷ 4 i art. 220 ust. 1, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.),

 

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881),

 

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. poz. 680, z późn. zm.),

 

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031),

 

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U. nr 16, poz. 87).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek spełniający wymagania określone w art. 184 ust. 1 ÷ 4 i art. 221 Prawa ochrony środowiska.

2.      Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3.      Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.

4.      Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik prowadzącego instalację.

5.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

6.      Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłata skarbowa:

a)    506 zł od pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywana przez podmioty prowadzące działalność w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

b)   2011 zł od pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

c)    506 zł od pozostałych pozwoleń,

d)   17 zł - jeśli wniosek składa pełnomocnik (dodatkowo 17 zł od pełnomocnictwa).

 

Uwagi !

1. Dla instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem
    ochrony środowiska właściwym dla wydania pozwolenia
jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

2. Dla instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
     organem ochrony środowiska właściwym dla wydania pozwolenia
jest marszałek województwa.

 

* - instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub  pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881).

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 19 - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza_2018.pdf (162.9KB)
Ilość odwiedzin190
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2018-12-12 00:00
Data ukazania się2018-12-12 00:00
Ostatnia zmiana2018-12-12 10:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...