http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Uchwały Rady
Dołączone pliki:
DokumentUCHWAŁA RADY 1_2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Skierniewickiego.pdf (138.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 2_2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Skierniewickiego.pdf (134.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 3_2018 w sprawie wyboru Starosty Skierniewickiego.pdf (131.2KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 4_2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Skierniewickeigo.pdf (132.7KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 5 _2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Skierniewickiego.pdf (133.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 6_2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Skierniewickiego .pdf (137.5KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 7 _2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Skierniewickiego.pdf (136.4KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 8_2018 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego.pdf (312.6KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 9_2018 w sprawie powołania przewodniczącgo Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego.pdf (291.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 10_2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skierniewickiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (305.5KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 11_2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skierniewickeigo.pdf (298.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 12_2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu Skierniewickiego, określenia jej składu osobowego i przedmiotu działania .pdf (554.7KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 13_2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu Skierniewickiego.pdf (304.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 14_2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wynagrodzenia Starosty Skierniewickiego .pdf (434KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 15_2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickeigo na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2030.pdf (3987.7KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 16_2018 w sprawie zmian budżecie na rok 2018 rok.pdf (2672.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 17_2018 w sprawie zmiany Uchwały XLVI_249_10 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 28.09.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (428.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 18_2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólodostępnych na terenie Powiatu SKierniewickeigo na 2019 rok .pdf (670.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 19_2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026.pdf (4728KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 20_2019 w sprawie uchalenia budżetu na rok 2019.pdf (8222.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 21_2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok.pdf (775.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 22 _2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickeigo na 2019 rok.pdf (548.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 23_2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozowju i Edukacji Rady Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok.pdf (563.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 24_2019 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (281.7KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 25_2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej Powiary Skierniewickiego na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026.pdf (3152.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 26_2019 w sprawie zmian budżecie na 2019 rok.pdf (1149.8KB)
DokumentUCHWAŁA RADY 27_2019 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej.pdf (458.2KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_28_2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej Powiatu Skierniewickeigo na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026.pdf (3868.6KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_29_2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.pdf (3404.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_30_2019 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.pdf (818.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_31_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji pana Tadeusza Lipińskiego Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Pszczonowie.pdf (498.3KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_32_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji radnej Gminy Maków pani Urszuli Krupy.pdf (524.5KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_33_2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej Powiatu Skierniewickeigo na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026.pdf (4065.5KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_34_2019 w sprawie zman budżecie na 2019 rok.pdf (3259.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_35_2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV_81_2000 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Skierniewickiego do Stowarzyszenia Powiatów Gmin Dorzecza Bzur.pdf (218.4KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_36_2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie w szkołę policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w B.pdf (402.2KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_37_2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skierniewickiego od dnia 1 września 2019 roku.pdf (1013.9KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_38_19 w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych inny.pdf (1793.2KB)
DokumentUCHWAŁY RADY_39_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji radnej Gminy Maków Marii Piechut.pdf (496.6KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_40_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Prusy.pdf (473.2KB)
DokumentUCHWAŁY RADY_41_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kochanów.pdf (389.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_42_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji meiszkańców wsi Wola Wysoka i Zalesie.pdf (416.7KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_43_2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Dąbrowice.pdf (492.4KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_44_2019 w sprawie udzielania pomocy finansowej Samorządowi Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiegow Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybic.pdf (464.4KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_45_2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego.pdf (3642.4KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_46_2019 w spwrawie zmian w budżecie na 2019 rok .pdf (2386.2KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_47_2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu Powiatu Skierniewickiego za 2018 rok .pdf (321.9KB)
DokumentUCHWAŁA Rady_48_2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za rok 2018.pdf (383.1KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_49_2019 w sprawie udzielenia absolutoriumdla Zarządu Powiatu Skierniewickiego za 2018 rok.pdf (363.6KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_50_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Skierniewicki .pdf (408.5KB)
DokumentUCHWAŁA RADY_51_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku .pdf (691.9KB)
DokumentUchwała Rady_52_2019 zmiany WPF na lata 2019-2022 wraz z prognozą kw. dł na 19-26 .pdf (2940.5KB)
DokumentUchwała Rady_53_2019 w spr. zmian w budżecie na 2019 r.pdf (2198.9KB)
DokumentUchwała Rady_54_2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026.pdf (2854.3KB)
DokumentUchwała Rady_55_2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.pdf (1564.1KB)
DokumentUchwała Rady_56_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.pdf (645.6KB)
DokumentUchwała Rady_57_2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego im.26 Pułku Artylerii Lekkiej w Godzianowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących .pdf (437.4KB)
DokumentUchwała Rady_58_2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie w pięcioletnie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głu.pdf (374.7KB)
DokumentUchwała Rady_59_2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Sz.pdf (395.5KB)
DokumentUchwała Rady_60_2019 w sprawie stwierdzenia przekształcania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole S.pdf (393.7KB)
DokumentUchwała Rady_61_2019 w spraiwe stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie w pięciotetnie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Bol.pdf (381.2KB)
DokumentUchwała Rady_62_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego .pdf (407KB)
DokumentUchwała Rady 63_2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomośći stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego .pdf (388.1KB)
Ilość odwiedzin49
Osoba wprowadzającaMariola Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęMariola Krawczyk
Data utworzenia2019-10-18 00:00
Data ukazania się2019-10-18 00:00
Ostatnia zmiana2019-10-18 12:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...