http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Uchwały Zarządu
Dołączone pliki:
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 1_2018 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na reazlizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej....pdf (1958.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 2_2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatenej pomocy prawnej....pdf (1253.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 3_2018 w sprawie wskazania członków Zarządu do podjęcia czynności prawnych.pdf (302.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 4_2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2018 rok.pdf (1624.5KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 5_2018 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2018 roku.pdf (2080.9KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 6_2018 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2018 rok.pdf (668.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 7_2018 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2018 rok.pdf (1591.6KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 8_2018 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego....pdf (400.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 9_2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Bolimowie ....pdf (669.5KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 10_2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach.pdf (236.9KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 11_2018 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2018 rok.pdf (864.5KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 12_2018 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2018 rok.pdf (1503.5KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 13_2018 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2018 rok.pdf (502.5KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 14_2018 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2018 rok.pdf (1563.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 15_2019 w sprawie wykonywania planu budzetu powiatu na 2019 rok.pdf (8102.9KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 16_2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Katarzynie Jochym - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.pdf (295.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 17_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu 2019 rok.pdf (399.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 18_2019 w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickeigo.pdf (1211.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 19_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (410.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 20_2019 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (2342KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 21_2019 w sprawie wykonania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (2364.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 22_2019 w sprawie sprzedaży zbednych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego.pdf (792.9KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 23_2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie Pani Katarzynie Jochym do reprezentowania Powiatu Skierniewickiego w zakresie ....pdf (277KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 24_2019 w sprawie ustalenia Zasad rezpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ....pdf (790.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 25_2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.pdf (150.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 26_2019 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (695.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 27_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (620.4KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 28_2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2019.pdf (1213.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 29_2019 w sprawie ogłoszneia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzoące działalność pożytku....pdf (1911.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 30_2019 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby ucznów przyjmowanyc hdo klas pierwszych szkół ponadpodstwowych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki.pdf (830.9KB)
DokumentZałaczniki do 24_2019.pdf (24582.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 31_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (404.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 32_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 roku.pdf (1584KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 33_2019 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (2153.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 34_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (1897.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 35_2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.pdf (1058.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 36_2019 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert wyboru oferty oraz zawarcia umów o wspracie realizacji zadań publicznych w 2019 r..pdf (652.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 37_2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w gminie Bolimów do kategorii gminnych.pdf (1602.6KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 38_2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich za 2018 rok.pdf (1511.4KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 39_2019 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (724.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 40_2019 w sprawie wykonania budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (615.5KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 41_2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń.pdf (502.2KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 42_2019 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Skierniewickiego.pdf (350.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 43_2019 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (1134.4KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 44_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (1911.7KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 45_2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi PCPR do projektu_Skierniewicki CUŚ.pdf (218KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 46_2019 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (499.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 47_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (575.6KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 48_2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw należących do Zarządu Powiatu dla pani Katarzyny Letkiej.pdf (231.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 49_2019 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2019 rok..pdf (1095.1KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 50_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019 rok.pdf (1457.8KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 51_2019 w sprawie udzielenia pełnomocnitwa pani Anieszce Sereda....pdf (258.4KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 52_2019 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2019 rok.pdf (714.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 53_2019 w sprawie wykonywania planu budżetu powiatu na 2019.pdf (557.3KB)
DokumentUCHWAŁA ZARZĄDU NR 54_2019 w sprawie sprzedazy zbędnych składników majątku ruchomwego Powiatu Skierniewickiego.pdf (847.1KB)
Dokument54_2019 ogłoszenie.pdf (235.3KB)
Ilość odwiedzin30
Osoba wprowadzającaMariola Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęMariola Krawczyk
Data utworzenia2019-11-04 00:00
Data ukazania się2019-11-04 00:00
Ostatnia zmiana2019-11-04 11:04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...