http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skierniewice, dnia 15.05.2019 r.

RW.272.6.2019.DS

 

 

                                                                 

                                                                                  Uczestnicy postępowania

                                                                      

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. Remont pomieszczeń biurowych działu komunikacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zm. poz. 2215) niniejszym informuję, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Goleco Wiktor Gołota

z/s 96-200 Rawa Mazowiecka, Wołucza 37

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 30,00 pkt

Liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

2.  Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

2.1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

PERFECT-BUD Dariusz Woźniak

z/s 96-130 Głuchów, Prusy 7 lok. 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 57,60 pkt

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji: 22,50 pkt

Liczba punktów w kryterium termin wykonania: 8,33 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 88,43 pkt

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (199.2KB)
Ilość odwiedzin53
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-05-15 00:00
Data ukazania się2019-05-15 00:00
Ostatnia zmiana2019-05-15 11:03
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...