http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

RW.IV.3431/2/2009                                                                                   Skierniewice, 2009.03.24          

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę znaków drogowych pionowych wielkości średniej z folii odblaskowej I generacji, za wyjątkiem znaków: A-7, B-20 i D-6 (folia II generacji), łącznie z uchwytami.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171,                   poz. 1058, Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1420, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101), Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, iż:

 

  • a) do realizacji w/w zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO-HANDLOWE

„BiG\" Spółka z o.o.

Ługów 18

66 - 200 Świebodzin

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza ze względu na kryterium „cena\" - najniższa cena ze złożonych dziewięciu ofert - 52.178,91 zł brutto.

 

b) w ramach przetargu oferty złożyło dziewięciu Wykonawców:

 

Lider Konsorcjum                        i                 Partner Konsorcjum

WIMED\"                                                      „WIMED\"                                                                                                                                                      Oznakowanie dróg Sp. z o.o.                         Zakład Produkcji Znaków Drogowych

ul. Tarnowska 48                                           Zdzisław Dąbczyński

33 - 170 Tuchów                                           ul. Tarnowska 48

                                                                       33 - 170 Tuchów                                           

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 55.140,99 zł

DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO-HANDLOWE

„BiG\" Spółka z o.o.

Ługów 18

66 - 200 Świebodzin

                     

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 52.178,91 zł

 

 

 

Lider Konsorcjum                        i                 Partner Konsorcjum

Centrum Techniki Drogowej                         Centrum Techniki Drogowej                                                      

INBUD Spółka z o.o.                                      INBUD

ul. Dobrego Pasterza 116                               ul. Dobrego Pasterza 116

31 - 416 Kraków                                           31 - 416 Kraków                                          

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 66.388,74 zł

LIRF

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

FORNALCZYK s.c.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3

66 - 500 Strzelce Krajeńskie

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 87.387,08 zł

„GIERA\" ZNAKI DROGOWE

Michał Giera, Krystyna Giera

Spółka Jawna

ul. Lipowa 49a

11 - 042 Jankowo

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 56.902,63 zł

CZMUDA S.A.

ul. Sokola 6c

11 - 041 Olsztyn

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 67.697,70 zł

RESTAL Sp. z o.o.

ul. Żerkowicka 1A

45 - 838 Opole

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 59.955,17 zł

P.P.U.H. „ERPLAST\"

Krzysztof Rymer Z.P.Chr.

ul. Witebska 27

85 - 778 Bydgoszcz

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 69.541,22 zł

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów

Spółka Akcyjna

ul. Krańcowa 7

21 - 100 Lubartów

 

z oferowaną ceną brutto za realizację w/w zamówienia - 71.219,43 zł

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

d) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0.

Ilość odwiedzin1937
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-03-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-03-25 11:37
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...