http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 Zawiadomienie o WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.IV.3431/8/2009

                                                                                                   Skierniewice, dnia 02.09.2009 r.

ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU FAX.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t. j. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikającą z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 

1     Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Lider Konsorcjum                                               Partner Konsorcjum                 

CEZET BIS Sp. z o.o.                                          Przedsiębiorstwo Robót

Przedsiębiorstwo Robót                                      Drogowo - Mostowych

Drogowo - Mostowych                                        Zygmunt Cieśla

ul. 17-ego Stycznia 32                                         ul. 17-ego Stycznia 32

27 - 200 Starachowice                                         27 - 200 Starachowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wyboru oferty dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CENA BRUTTO po uprzednim uzupełnieniu oferty do którego wezwano na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert - 14.195.186,86 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

Ocena - kryterium CENA BRUTTO

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

85,12 pkt.

16.676.031,40 zł

3     Nie odrzucono żadnej oferty.

4      Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

            Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1624
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-09-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-09-02 14:44
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...