http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zawiadomienie o WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.IV.3431/9/2009

                                                                                                   Skierniewice, dnia 04.09.2009 r.

ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU FAX.

 

 

Zawiadomienie o WYBORZE OFERTY

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

przebudowę drogi powiatowej nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932 m,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

 

CEZET BIS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych

 ul. 17-ego Stycznia 32

 27 - 200 Starachowice

                

Uzasadnienie wyboru:

 

Wyboru oferty dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CENA BRUTTO.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert - 2.286.611,03 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

Ocena - kryterium CENA BRUTTO

 

DROGOMEX Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

 

9,69 pkt.

2.623.291,64 zł

 

 

Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa

MACHPOL

Machulski Andrzej

Murawki 23

13 - 206 Płośnica

 

7,30 pkt.

3.130.456,22 zł

 

 

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. B. Brechta 7

03 - 472 Warszawa

 

 

6,86 pkt.

3.333.060,47 zł

 

 

3.    Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

            Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1598
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-09-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-09-04 14:13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...