http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010.

 

RW.IV.3431/15/2009                                                                     Skierniewice, dnia 20.10.2009 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), Zarząd Powiatu               w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a)   Zadania nr 1 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem samochodowym o DMC min. 11 ton Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem (piaskarka + lemiesz) Zamawiającego; planowana ilość godzin pracy sprzętem - 300 h; planowana ilość godzin dyżuru - 110 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96 - 100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 112,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 28,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

P.P.H.U. Sławomir Pudłowski

Jastrzębia 65

99-400 Łowicz

 

 

9,36 pkt.

119,60 zł

 

 

      Zadania nr 2 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC      min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem dwustronnym Zamawiającego; planowana        ilość godzin pracy lemieszem dwustronnym - 60 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy lemieszem dwustronnym - 300,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

 

      Zadania nr 3 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC
min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem średnim (przystosowanym do samochodu ciężarowego KAMAZ) oraz piaskarką Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy
- 300 h, planowana ilość godzin dyżuru - 110 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96 - 100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 145,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 36,25 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

7,29 pkt.

199,00 zł

 

 

Zadania nr 4 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką; planowana ilość godzin pracy - 60 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

I REMONTOWE

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42

96 - 116 Dębowa Góra

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 183,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

6,10 pkt.

300,00 zł

 

 

Zadania nr 5 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką; planowana ilość godzin pracy - 60 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

I REMONTOWE

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42

96 - 116 Dębowa Góra

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 183,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

 

Zadania nr 7 w/w zamówienia tj.: wykonanie mieszanki piaskowo-solnej wraz                              z załadunkiem na piaskarki, ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9; planowana ilość godzin pracy ładowarką - 50 h; planowana ilość godzin dyżuru - 140 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA

AREX Arkadiusz Jażdżyk

ul. Wyszyńskiego 31

96 - 100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                           w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem - 85,00 zł brutto, cena jednostkowa za 1 godz. dyżuru - 38,25 zł brutto, ofercie tej przyznano 10,00 pkt.

 

b)   natomiast w zakresie realizacji Zadania nr 6 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg spycharką; planowana ilość godzin pracy - 15 h,

postępowanie unieważniono stosownie do art. 93 ust. 1 wyżej cyt. Ustawy, ponieważ
nie wpłynęła żadna oferta
.

 

c)   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

d)   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

 

Ilość odwiedzin3032
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-10-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-10-21 13:30
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...