http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania dot
 Jeden z wykonawców zadał pytania dot

 

Pytania

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Umowy dodatkowych klauzuli, takich jak:

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów,

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli,

- zobowiązania wobec ING Banku będą miały co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli.

 

Odpowiedź

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania do Umowy klauzul zaproponowanych przez Państwa.

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu?

 

Odpowiedź

 

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu, gdyż byłoby to sprzeczne z SIWZ i podjętą Uchwałą nr XXXVII/205/09 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 30 października 2009r.

 

3. Czy Zamawiający dostarczy aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przed podpisaniem umowy?

 

Odpowiedź

 

Zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przed podpisaniem umowy.

4. Punkt 2 SIWZ stanowi, iż okres kredytowania wynosi 4 lata (2010 – 2013). Spłata co
3 miesiące od 31 marca 2010 do 31 grudnia 2013. Jednocześnie punkt 3 SIWZ stanowi, że planowanym terminem uruchomienia kredytu jest 03-12-2009 r. Pomiędzy tymi zapisami występuje sprzeczność. Jeżeli uruchomienie nastali w zaplanowanym terminie to okres kredytowania przekroczy 4 lata. Prosimy o zajęcie stanowiska odniesienie powyższych zapisów.

 

Odpowiedź

 

W związku z Państwa pytaniem dot. 4 letniego okresu kredytowania uprzejmie informuję, iż okresem tym będą lata: od 01 grudnia 2009r. do 30 listopada 2013r.

 

 

Ilość odwiedzin1526
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-11-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-11-10 13:35
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...