http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania
 Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytanie:

 

Czy podczas otwarcia ofert będzie brana pod uwagę tylko i wyłącznie cena wpisana
w formularzu ofertowym?

 

Odpowiedź:

 

Podczas otwarcia ofert jedynym kryterium określonym w SIWZ, który komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jest cena oferty, niemniej jednak komisja będzie posiłkowała się przedmiarem robót w celu sprawdzenia, czy wszystkie elementy projektu w przedłożonej ofercie zostały wzięte pod uwagę przez Wykonawcę.

 

Pytanie:

 

Czy Wykonawca może złożyć kosztorys uproszczony? Jeżeli tak to Wykonawca prosi
o potwierdzenie tego, że Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty, kosztorysu zawierającego rozbicie na materiał, robociznę i sprzęt.                                      

 

Odpowiedź:

 

Tak, wykonawca może złożyć kosztorys uproszczony.

 

Pytanie:

 

W paragrafie 8 SIWZ punkt 2 c widnieje poniższy zapis: „Dysponują osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, należącymi do właściwej Izby samorządu zawodowego i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (dot. ppkt. a-c): Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  - co najmniej
1 osoba".

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z powyższego zapisu słowa „gazowych", ponieważ w zakresie robót nie występują roboty dotyczące sieci gazowych.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający uznaje, iż kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej może być osoba nieposiadająca uprawnień w zakresie sieci gazowych.

Niniejszą zmianę należy potraktować jako modyfikację SIWZ.

 

Pytanie:

 

W paragrafie 8 punkt 5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył „harmonogram rzeczowo finansowy z podziałem i opisem prac na cały okres realizacji zamówienia. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien zostać opisany w okresach kwartalnych ze wskazaniem robót realizowanych w poszczególnych okresach wraz z ich wartością". Wykonawca zwraca się z prośną o wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ taki harmonogram może zostać sporządzony również po wyłonieniu Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, iż harmonogram rzeczowo-finansowy jako istotny składnik oferty musi być załączony do oferty składanej prze Wykonawcę.

 

Pytanie:

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że do Oferty można dołączyć kosztorysy
w wersji uproszczonej.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, iż do oferty można dołączyć kosztorysy w wersji uproszczonej.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1715
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-02-05 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-02-05 10:33
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...