http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Znak RW-3431-1-1/10

 

 

Skierniewice, dnia 23.02.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikającą                   z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi                            pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz               z infrastrukturą towarzyszącą,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 - 800 Pruszków

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto, po uprzednim uzupełnieniu przez 4 oferentów tj.:

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków;

2. CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla

ul. 17-go Stycznia 32, 27 - 200 Starachowice;

3. CEZET BIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

ul. 17-go Stycznia 32, 27 - 200 Starachowice;

        4. Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie, 55 - 040 Kobierzyce;

informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 13.144.483,59 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

CEZET Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla
ul. 17-go Stycznia 32, 27 - 200 Starachowice

 

 

85,94 pkt.

15.295.707,92 zł

 

CEZET BIS Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

ul. 17-go Stycznia 32, 27 - 200 Starachowice

 

 

81,16 pkt.

16.195.302,66 zł

 

Eurovia Polska S.A.

ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie

 55 - 040 Kobierzyce

 

 

81,11 pkt.

16.204.917,80 zł

 

FEDRO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1, 08 - 445 Osieck

 

64,94 pkt.

20.240.964,40 zł

 

DROGOMEX Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4, 05 - 800 Pruszków

 

 

64,36 pkt.

20.423.717,73 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1960
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-02-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-02-23 10:11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...