http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
PRZEDŁOŻENIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

KARTA INFORMACYJNA NR 1
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
pok. nr 127 tel. (46) 834-59-75
PRZEDŁOŻENIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ
O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI
Wytwórca odpadów jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami jeżeli wytwarza:
 odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg/rok,
 odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5 Mg/rok.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, która powinna zawierać dane określone w art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach.
Informacja powinna zawierać również tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym
magazynowane są odpady.
Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach.
Tryb odwoławczy:
Nie występuje.
Wytwórca odpadów może przystąpić do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie
odpadów, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia
informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Opłata skarbowa:
Nie wymaga opłat skarbowych.
Uwagi !
1. Obowiązku przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach nie stosuje się do:
 odpadów komunalnych,
 odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów
powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
 osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami,
 właścicieli pojazdów przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie
zintegrowane, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska.
2. Dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, informację przedkłada się marszałkowi województwa.
3. Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, informację przedkłada się regionalnemu
dyrektorowi ochrony środowiska.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 1 informacja o wytwarzanych odpadach.pdf (441.5KB)
Dokumentwzór wniosku o przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach KI1_2.doc (43KB)
Ilość odwiedzin8327
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...