http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI

Podstawa prawna:
- art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Do wniosku należy załączyć:
- projekt robót geologicznych w 2 egz.,
- informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach
której roboty mają być wykonywane - tytuł prawny do terenu,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Opłata skarbowa:
Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.
U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Uwagi!
a) Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
b) Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu
zamierzonych robót geologicznych
c) Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:
1) projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 9 zatwierdzanie projektów robót geologicznych.pdf (525.2KB)
Dokumentwzór wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych KI9.doc (32KB)
Ilość odwiedzin2110
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...