http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI

Podstawa prawna:

-        art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.),

-        rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek,

2.      Do wniosku należy załączyć:

-        projekt robót geologicznych w 2 egz.,

-        informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty mają być wykonywane - tytuł prawny do terenu,

-        dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1044, z późn. zm.)

 

 

Uwagi!

a)       Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

b)       Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych

c)       Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

1) projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;

2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa;

3) rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych robót.

 

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 9 zatwierdzanie projektów robót geologicznych_2018.pdf (159.9KB)
Dokumentwzór wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych KI 9_2018.doc (32KB)
Ilość odwiedzin2505
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się2018-11-20 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...