http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY

Podstawa prawna:

-        art. 88 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 89, art. 93 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.),

-        rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987)

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek,

2.      Do wniosku należy załączyć:

-        Dokumentację geologiczną złoża kopaliny w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej,

-        Dowód uiszczenia opłaty skarbowej     

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

 Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.)

 

Uwagi!

a)       Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, jeżeli:

1) dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa;

2) powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 10 zatwierdzenie dokumentacji geologicznej _2018.pdf (155KB)
Dokumentwzór wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin KI10_2018.doc (35.5KB)
Ilość odwiedzin1768
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się2018-11-20 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...