http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO – INŻYNIERKSIEJ

Podstawa prawna:
- art. 88 ust. 1, ust 2 pkt 3, art. 91, art. 93 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz. 1714)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Do wniosku należy załączyć:
- Dokumentację geologiczno - inżynierską w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu
elektronicznego,
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Opłata skarbowa:
Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –
Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późń. zm.)

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 21 zatwierdzenie dokumentacji geol-inz_2012.pdf (437.9KB)
Dokumentwzór wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej KI21.doc (36KB)
Ilość odwiedzin1864
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:31
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...